Fokus MDVI

Fokus på børn med synsnedsættelse og sammensatte vanskeligheder.

Focus MDVI er en redigeret bearbejdning af det norske materiale Focus MDVI - Fokus på barn med synshemning og sammensatte vansker, Huseby Kompetansesente.

Synskonsulenter ved Synscenter Refsnæs Dorte Møller, Marianne Minke, Vibeke Bang og Lis Ourø Hansen deltog i 2012 i udarbejdelsen af den danske udgave. Sidst nævnte synskonsulent stadig ved Synscenter Refsnæs, de tre andre synskonsulenter pensioneret. Tidligere videnskonsulent ved Synscenter Refsnæs Bendt Nygaard Jensen bidrog ligeledes.

Det norske materiale baserer sig på det EU-støttede Socratesprojekt (2003 - 2006) Development of Expertise for Teachers who do Itinerant Work for Multiple Disabled Visually Impaired Children.

MDVI er en forkortelse af “Multiple disabilities and visual impairment”, som oversat til dansk vil være multiple funktionsnedsættelser og synsnedsættelse.

Focus MDVI kan anvendes som opslagsværk af såvel nyansatte som mere erfarende synskonsulenter. Materialet er målrettet børn med synsnedsættelse og sammensatte vanskeligheder. Men det er også anvendeligt til småbørn med nedsat syn, der er under synsudredning og i gang med at udvikle deres syn.

Focus MDVI består af følgende afsnit: 

  • Milepæle i synsudviklingen
  • Skema til brug for udredning af synsfunktion
  • Områder der bør indgå i en synsvurdering
  • Fysisk tilrettelæggelse
  • Pædagogiske konsekvenser

Fokus MDVI er et tilgængeligt og overskueligt materiale, da synsfunktions områderne beskrives i følgende skabelon: Definition af synsfunktionen – Observation – Pædagogisk fremgangsmåde – Referencer og Supplerende litteratur


Lis Ourø Hansen
Synskonsulent, Specialrådgivningen
Synscenter Refsnæs feb. 2021
 

Fokus MDVI (PDF)

Skema udredning af synsfunktion (Word)