Den Danske Synstaske

Synstasken er etableret for, at synskonsulenter for småbørn og flerhandicappede, kan have et ens udgangspunkt og fundament for iagttage og synsafprøve børn og unge med synsnedsættelse og forsinket synsudvikling.

Synstasken er første gang produceret i 1999. Efterfølgende er Synstasken evalueret i den landsdækkende netværksgruppe af synskonsulenter for småbørn og flerhandicappede, i oktober 2004.

Den Danske Synstaske anvendes til at vurdere barnets og den unges funktionelle syn og synsudvikling. Synsafprøvningen gøres løbende og over tid, og på registreringsarket kan der noteres barnets og den unges synsreaktioner og andre observationer. Det er igennem leg og samvær barnets og den unges synsopmærksomhed fanges. 
De observationer synskonsulenten gør sig, drøftes og deles fortløbende med de personer, der til daglig omgås børnene og de unge med synsnedsættelse.

Der er nu 5 synsniveauer i Den Danske Synstaske. 

Synsniveau 0:

Niveau hvor barnets interesse for og reaktioner på lys, reflekterende materiale og lyd iagttages, samt barnets reaktionstid og vedholdenhed. Hvilket kan vise hvad barnet synsmæssigt evner at sanse og registrere.

Synsniveau 1:

Niveau hvor barnets interesse for og reaktioner på ansigter i forskellige størrelser og farver, præsenteres i forskellige afstande, samt genstande til vurdering af barnets synsfelt. Derudover Lea Gratings Paddels, et standardiseret synsstyrkeafprøvnings materiale. Hvilket kan vise hvad barnet synsmæssigt evner at øjenudpege, søge og finde.

Synsniveau 2:

Niveau hvor barnets evne til at følge ting i bevægelse afprøves, barnets øjenmobilitet og hovedbevægelser/drejning observeres. Hvilket kan vise hvad barnets synsmæssigt evne at søge, finder og mere målrettet lokaliseres end andet.

Synsniveau 3 - til vurdering af barnets kontrastsyn:

Niveau hvor der iagttages i hvor stor udstrækning barnet har brug for kontraster. 

Synsniveau 4:

Niveau hvor barnets interesse for billeder, former, farver og symboler kan afprøves. Hvilket kan vise hvad barnets synsmæssigt evner at identificere af konkrete genstande, samt om barnet kan se, forstå at udlede mening af symbolsk materiale som foto, farvebilleder og tegninger.
De valgte synsmaterialer er i stor udstrækning genstande og legetøj barnet i forvejen vil have kendskab til. Men der indgår også nogle standardiseret synsmaterialer som ex. Kay Pictures og Lea Hyvärinen http://lea-test.fi/ synstest, som kan anvendes alt efter hvor barnet befinder sig i sin synsudviklingen.

Registreringsark med foto Den DK Synstaske PDF

Forhandlere diverse Synsmateriale Den DK Synstaske PDF