Den Danske Synstaske

Synstasken er etableret for, at synskonsulenter for småbørn og flerhandicappede, kan have et ens udgangspunkt og fundament for at iagttage og synsafprøve børn og unge med synsnedsættelse og forsinket synsudvikling.

Synstasken er første gang produceret i 1999, med afsæt i den svenske "Synväsken". Efterfølgende er Synstasken evalueret i den landsdækkende netværksgruppe af synskonsulenter for småbørn og flerhandicappede, i oktober 2004.

Den Danske Synstaske anvendes til at vurdere barnets og den unges funktionelle syn og synsudvikling. Synsafprøvningen gøres løbende og over tid, og på registreringsarket kan der noteres barnets og den unges synsreaktioner og andre observationer. Det er igennem leg og samvær barnets og den unges synsopmærksomhed fanges. 
De observationer synskonsulenten gør sig, drøftes og deles fortløbende med de personer, der til daglig omgås børnene og de unge med synsnedsættelse.

Den Danske Synstaske for småbørn med synsnedsættelse og skolebørn med multiple funktionsnedsættelser og nedsat syn (PDF) 

Der er nu 5 synsniveauer i Den Danske Synstaske. 

Synsniveau 0 (synsniveau hvor barnet sanser og registrerer):

Niveau hvor barnets interesse for og reaktioner på lys, reflekterende materiale og lyd iagttages, samt barnets reaktionstid og vedholdenhed. Hvilket kan vise hvad barnet synsmæssigt evner at sanse og registrere.

Synsniveau 1 (synsniveau hvor barnet begynder at søge og finde):

Niveau hvor barnets interesse for og reaktioner på ansigter i forskellige størrelser og farver, præsenteres i forskellige afstande, samt genstande til vurdering af barnets synsfelt. Derudover Lea Gratings Paddels, et standardiseret synsstyrkeafprøvnings materiale. Hvilket kan vise hvad barnet synsmæssigt evner at øjenudpege, søge og finde.

Synsniveau 2 (synsniveau hvor barnet søger, finder og mere bevidst lokaliserer genstande og personer, ofte vil noget være mere foretrukken end andet, fx. yndlingslejetøj og forældre):

Niveau hvor barnets evne til at følge ting i bevægelse afprøves, barnets øjenmobilitet og hovedbevægelser/drejning observeres. Hvilket kan vise hvad barnets synsmæssigt evne at søge, finder og mere målrettet lokaliseres end andet.

Synsniveau 3 - til vurdering af barnets kontrastsyn:

Niveau hvor der iagttages i hvor stor udstrækning barnet har brug for kontraster. 

Synsniveau 4 (synsniveau hvor barnet kan skelne, vælge og identificere konkrete genstande, samt begynder at forstå det at udlede mening af symbolsk materiale som foto, farvebilleder og tegninger):

Niveau hvor barnets interesse for billeder, former, farver og symboler kan afprøves. Hvilket kan vise hvad barnets synsmæssigt evner at identificere af konkrete genstande, samt om barnet kan se, forstå at udlede mening af symbolsk materiale som foto, farvebilleder og tegninger.
De valgte synsmaterialer er i stor udstrækning genstande og legetøj barnet i forvejen vil have kendskab til. Men der indgår også nogle standardiseret synsmaterialer som ex. Kay Pictures og Lea Hyvärinen http://lea-test.fi/ synstest, som kan anvendes alt efter hvor barnet befinder sig i sin synsudviklingen.

Registreringsark med foto Den DK Synstaske PDF

Forhandlere diverse Synsmateriale Den DK Synstaske PDF

Den Danske Synstaske for unge og voksne 

Den Danske Synstaske for unge og voksne er en revideret udgave af Den Danske Synstaske for småbørn med synsnedsættelse og skolebørn med multiple funktionsnedsættelser og nedsat syn. 

Den Danske Synstaske for unge og voksne er etableret for, at synskonsulenter og specialkonsulenter kan have et ensartet fundament og udgangspunkt til afdækning af forsinket synsudvikling/funktionelt syn, der afviger fra normal synsudvikling hos unge og voksne med multiple funktionsnedsættelser. 

Synstasken til unge og voksne har taget afsæt i DTHS konference Middelfart 2020, og den videre bearbejdning er foretaget i samarbejde mellem Kommunikationscentret i Hillerød og Kommunikationscentret Region Hovedstaden ved Inge Winther Balleby, ingba@remove-this.hillerod.dk og Susanne Lundquist, susanne.lundquist.01@regionh.dk 

Læs mere om Den Danske Synstaske for unge og voksne