Ny vejledning Idræt i øjenhøjde

Ny vejledning ”Idræt i øjenhøjde” skal styrke inklusion af elever med synsnedsættelse i idrætsundervisningen i grundskolen

I vejledningen ”Idræt i øjenhøjde” får idrætslærere og andre, der underviser i idræt, vejledning og inspiration til, hvordan elever med synsnedsættelse kan inkluderes i læringsfællesskabet i idrætsundervisningen på lige fod med deres seende kammerater.

Få inspiration til tilrettelæggelse af undervisningen med ”Idræt i øjenhøjde”

Som idrætslærer kan det være en udfordring at have en elev med synsnedsættelse i klassen, fordi det typisk blot er den ene elev, der har behov for, at undervisningen tilrettelægges efter hensyn til synsnedsættelsen.

”Vejledningen er påtænkt i henhold til de nationale mål for Folkeskolen hvor alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige de kan. Elever med synsnedsættelses skal udfordres på lige fod med seende elever – hverken mere eller mindre – og have de samme forudsætninger for at kunne arbejde målrettet med folkeskolens mål, fag, test og prøver – naturligvis også i faget idræt” - Berit Houmølle, Skoleleder og Vicecenterleder, Synscenter Refsnæs.

Der er heldigvis mange muligheder for at tilpasse, variere og differentiere undervisningen, så elever med synsnedsættelse inkluderes i læringsfællesskabet, dette kan eksempelvis ske ved hjælp af specifik introduktion, regler og organisering, baner og rammer og endelig ved hjælp af rekvisitter. ”Idræt i øjenhøjde” er fyldt med vejlednings- og inspirationsmateriale, der skal støtte idrætslæreren i at tilrettelægge idrætsundervisningen, så eleven med synsnedsættelse inkluderes.

Vejledningen indeholder:

  • Praksisorienteret vejlednings- og inspirationsmateriale med afsæt i Fælles Mål
  • Viden om de udfordringer elever med synsnedsættelse ofte oplever i idrætsundervisningen
  • Sparring til, hvordan underviseren kan tilrettelægge den praktiske organisering af idrætsundervisningen
  • Oversigt over hjælpemidler og rekvisitter til brug i idrætsundervisningen
  • Cases med elev og idrætslærer på lokale folkeskoler

Hent vejlednings- og inspirationsmaterialet her

Baggrund

”Idræt i øjenhøjde” er udviklet i et samarbejde mellem Synscenter Refsnæs og lokale synsrådgivninger organiseret i DTHS (Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner). Vejledningen er udarbejdet med tilskud af puljemidler fra Undervisningsministeriets ”Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen”.

En del af et større projekt

”Idræt i øjenhøjde” er en del af et nationalt samarbejde på børnesynsområdet i Danmark; projekt Nationalt Netværksbaseret Samarbejde (NNS).

Projektets formål er en tidlig indsats rettet mod børn i dagtilbud og folkeskole og en styrkelse af børnenes muligheder for at kvalificere sig til uddannelse, job og aktiv samfundsdeltagelse.

I projektet samarbejder Synscenter Refsnæs med synsrådgivninger fra hele landet om at opsamle og formidle viden om god praksis i familie, dagtilbud og folkeskole. Arbejdet forankres i en national vejledning, som skal understøtte udvikling, trivsel og inklusion for børn og unge med synsnedsættelse.