De første delprojektgrupper er i fuld gang

Synskonsulenterne landet over sidder inde med en stor mængde specialiseret viden. I projekt NNS opsamler, systematiserer og bearbejder vi denne specialiserede viden til praksisnære vejledninger, tjeklister, tips og tricks, videoer og podcasts, der kan understøtte forældre, pædagoger, lærere og andre centrale voksne i barnets liv til at støtte barnets personlige, faglige og sociale udvikling. 

Delprojektgruppernes sammensætning
Delprojektgruppe 1-5 er sammensat af synskonsulenter og fagpersonale fra lokale synsrådgivninger og de to landsdækkende institutioner IBOS og Synscenter Refsnæs. Delprojektgruppe 6, forældre er sammensat af Landsforeningen for forældre til blinde og svagsynede (LFBS).
Delprojektgruppe 4 og 5 forventes at påbegynde arbejdet efter sommerferien.

Delprojektgruppe 1 – småbørn/førskole
• Tovholder: Trine Berg Adelgaard – CKV Odense
• Ulla Mølgaard – CHS Aarhus
• Stine Bersang Bach – Institut for Syn- og Hørelse, Aalborg
• Elisabeth Hviid Rasmussen – CKU Skive – Viborg
• Eva Madsen - Kommunikationscenter RH
 
Delprojektgruppe 2 - indskoling
• Tovholder: Tine Teilmann – CSR Roskilde
• Dorte Larsen – Synscenter Refsnæs
• Tina Hillersborg – Kommunikationscenter Hillerød
• Bente E. Pedersen – Vordingborg Synscentral
 
Delprojektgruppe 3 - mellemtrin
• Tovholder: Maj-Britt Olsen – Kommunikationscenter RH
• Anders Sølund Dolleris – CKU Skive – Viborg
• Lone Ibsen – Synscenter Refsnæs
• Philippa Steen – CHS Aarhus
• Alice Balster – Hjernecenter Syd & Tale Høre Syn 

Delprojektgruppe 4 – overbygning/udskoling
• Tovholder: Per Mortensen – CKV Syn, Odense
• Anders Hostrup – CSV Vejle
• Pernille Geisler – Kommunikationscenter RH
• Kåre Lissner – Synscenter Refsnæs
• Isabelle Genevey – IBOS 

 Delprojektgruppe 5 – overgange
• Tovholder: Bendt Nygaard Jensen – Synscenter Refsnæs
• Maria Krøl– IBOS
• Bente E. Pedersen – Vordingborg Synscentral
• Per Mortensen – CKV Odense

Delprojektgruppe 6 – Forældre/familie
• Bemandes af LFBS