Nationalt netværksbaseret samarbejdsprojekt om udvidede læringsmål søsat

d. 2.5.19

En milepæl i NNS-projektet er nået med bemanding og opstartsmøder for tovholdere på fire ud af seks delprojekter. Delprojektgruppe 1-4 starter op i løbet af maj. Delprojekterne om overgange og forældre/familie starter op senere i 2019.

NNS-projektet om udvidede læringsmål for børn og unge med synsnedsættelse er sat i søen. Med bidrag fra lokale og regionale synsrådgivninger og fra IBOS og Synscenter Refsnæs er delprojekterne om småbørn/førskole, indskoling, mellemtrin og udskoling bemandet med hver en tovholder og 3 -4 synskonsulenter i hver projektgruppe. 11 synsrådgivninger landet over har budt medarbejdere ind på delprojekterne.

Viden- og Udviklingsenheden på Synscenter Refsnæs har i starten af foråret afholdt opstartsmøder med de fire tovholdere med gennemgang og drøftelse af projektdokumenter og proces for opstart af delprojektgrupperne. Tovholderne har herefter indkaldt til de første arbejdsmøder, som vil bliver holdt i løbet af maj.