Uge 23 2021 Kursus for forældre til 5 - 17 årige børn/unge med synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser

ato
Uge 23 2021 tirsdag den 8. til torsdag den 10. juni 2021

Hvem henvender kurset sig til?
Forældre som har et barn eller en ung med synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser, hvor det er uhensigtsmæssigt, at barn/den unge bliver taget ud af de vante omgivelser, eller f.eks. bliver hjemmetrænet - se pjece her: Pjece uge 23

Mål med kurset
Det forventes, at forældrene får:

 • Viden om barnets/den unges generelle udvikling set i fht. synsnedsættelse
 • Viden om barnets/den unge synsmæssige ressourcer og udfordringer
 • Viden om syn og synskompenserende materialer
 • Tværfaglig undervisning, praktiske handleforslag og hjælpemidler
 • Forslag til hvordan barnets/den unges trivsel, udvikling, kommunikation og læring kan støttes
 • Mulighed for samvær, netværksdannelse og gensidig inspiration med forældre i samme situation


Kursets indhold
Undervisningen vil forløbe over tre dage, og forældrene vil modtage generel og specifik viden til støtte for deres barns/den unges udvikling.

Undervisningen kan bestå af følgende emner:

 • Funktionel syn, synsudvikling, synsstimulation og synsforståelse.
 • Anvendelse af IT, Flexiboard, PC og tablet.
 • Alternativ kommunikation, aktiv leg og læring.
 • Sansemotorik.
 • Orientering & Mobility.
 • Udvikling, kontakt, interaktion, samvær, motivation og læring.
 • Lyd, musik og den auditive sans.

Kursets organisering
Undervisningen vil være tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser.

Opfølgning
Efter kurset vil der som dokumentation for deltagelse blive skrevet notat i barnets/den unges journal.
Notatet vil omhandle kursets forløb og de temaer, forældrene har arbejdet med, herunder en kort beskrivelse af de emner der er blevet undervist i på dette kursus. Notatet kan sendes til de personer/fagprofessionelle, som forældrene har givet samtykke til i deres videre arbejde med barnet/den unge.

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre til børn med synsnedsættelse.

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kontaktperson
Lis Ourø Hansen, synskonsulent Mail: lhen@remove-this.regionsjaelland.dk
Mobil: 29 25 27 50

Tina Lindop Gable, synskonsulent Mail: tsli@remove-this.regionsjaelland.dk
Mobil: 23 26 26 50

Ansøgningsfrist
Forældre, som ønsker at deltage på dette forældrekursus, kan tilmelde sig via vores hjemmeside senest den 16.  maj 2021.

Deltagerantal
Der kan deltage omkring 15-20 forældrepar.