Uge 6 2021 Gruppeforløb for punktlæsende elever i 0.-1. klasse og forældre

Dato
Uge 6, 2021 tirsdag den 9. til torsdag den 11. februar 2021

Hvem henvender kurset sig til?
Punktlæsende elever i folkeskolens 0.-1. klasse og forældre, som ikke har deltaget i tilsvarende forløb i efteråret 2019.

Mål med forløbet
Eleverne får mulighed for at

  • Møde og etablere sociale kontakter med ligestillede.
  • Stifte bekendtskab med Synscenter Refsnæs som et fremtidigt tilbud.
  •  Få kendskab til relevante emner der vedrører deres synsfunktion og skolegang.

Forældrene får mulighed for at

  • Møde og etablere kontakt til ligestillede familier bl.a. med henblik på fremtidig netværksdannelse.
  • Stifte bekendtskab med de tilbud, Synscenter Refsnæs har til børn i skolealderen.
  • Få kendskab til og drøfte relevante emner i forhold til børnenes synsfunktion, alder og udviklingsniveau.

Kursusindhold
Børnene undervises i en række relevante emner b.la. IT, idræt, svømning og ADL.
I forældrenes undervisning kan der indgå undervisning i IT og i indskolingsbarnets sociale kompetencer. Forældrene introduceres for punktforkortelser samt taktile skolematerialer.

Kursets organisering
Elever og forældre ankommer tirsdag til frokost og kurset afsluttes torsdag middag.
Elever og forældre bor sammen på værelser.
Børn og forældre undervises hovedsageligt hver for sig.
I fritiden er der gode muligheder for socialt samvær og netværksdannelse.
I gruppeforløbet deltager tværfagligt personale bl.a. lærere, pædagoger, psykologer og ergoterapeuter.

Opfølgning
Efter kurset vil der som dokumentation blive udsendt en kort rapport, der indeholder en beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i.
Rapporten sendes til forældre samt de fagpersoner/institutioner, forældrene har givet samtykke til.

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalings frit for forældre til børn med synsnedsættelse.

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård , Kystvejen 112 , 4400 Kalundborg.

Kontaktperson
Synskonsulent Lone Ibsen. Mail: Ioi@remove-this.regionsjaelland.dk 
Telefon: 59 57 02 28 Mobil: 93 56 64 69

Henvendelsesfrist
Den lokale synskonsulenten udfylder og sender henvendelsesskema i samråd med familien senest 17. november 2020 til Synscenter Refsnæs.
Mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk  
Synscenter Refsnæs visiterer eleverne. Forældrene og synskonsulenten modtager derefter invitation til forløbet. Familien bekræfter deltagelse senest 14. december 2020.

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 8 familier på kurset.