Uge 9 2021 Kursus for pædagoger, dagplejere og terapeuter, som gennem sit arbejde, har kontakt med småbørn med synsnedsættelse eller blindhed

Dato
Uge 9 mandag den 1. til fredag den 5. marts 2021

Mål med kurset:
Det forventes at kursisten får

 • viden om øjne, syn, synsdiagnoser og lys.
 • viden om synskompenserende hjælpemidler, herunder punkt og IT.
 • teoretisk og praktisk viden om ADL.
 • teoretisk og praktisk viden om orientering og mobility.
 • viden om synspædagogik.
 • viden om sanser og sansemotorik.
 • viden om udviklingsmæssige konsekvenser af synsnedsættelse.
 • viden om identitetsudvikling og sociale kompetencer.

Kursets indhold:
På kurset vil der blive undervist i følgende emner

 • Syn, herunder øjets opbygning, synsnedsættelse, synsregistret, visus, blindegrænser samt de almindeligste øjensygdomme.
 • Lys og hjælpemidler, punktskrift og ny teknologi.
 • Auditiv opmærksomhed.
 • Leg og samvær.
 • ADL i teori og praksis.
 • Udviklingsmæssige konsekvenser og neuropsykologiske problemstillinger i forhold til synsnedsættelse.
 • Sprog og kommunikation.
 • Sansemotorisk udvikling og stimulation, motorik og synsnedsættelse.
 • Sansernes betydning.

Oplægsholderne kan være synskonsulent, skolekonsulent, talepædagog, ergoterapeut, ADL, orienterings- og- mobilityinstruktør og psykolog.

Kursets organisering
En del af undervisningen vil foregå i grupper opdelt i forhold til barnets alder, udvikling og synsdiagnose. Arbejdsformen vil veksle mellem foredrag/oplæg, film, gruppediskussioner og praktiske øvelser

Betaling
3.895 kr. for kost og logi

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg

Kontaktperson
Mariane Larsen, synskonsulent. Mail: malr@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 54 mobil: 93 56 64 77

Annette Petersen, synskonsulent. Mail: anpeter@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 45 59 57 02 65 mobil: 93 57 00 19

Henvendelsesfrist
Medarbejdere, som ønsker at deltage på dette kursus, kan tilmelde sig via vores hjemmeside
www.synref.dk/tilbud/kurser/ senest den 1. februar 2021

Ved framelding:
Ved framelding senest en måned før kursets start, refunderes 50% af kursusafgiften.
Ved framelding 30-14 dage før kursets start, refunderes 25% af kursusafgiften.
Ved senere framelding refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution.