Synsvejledning Grønland

Tre erfarne synskonsulenter fra Specialrådgivningen ved Synscenter Refsnæs yder pædagogisk vejledning og specialrådgivning til grønlandske børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og blindhed. De vejleder ift. småbørn, skoleelever og børn og unge med sammensatte funktionsnedsættelser.

Rådgivningen er organiseret som løbende fjernrådgivning, vejledning når børn fra Grønland er i Danmark samt en årlig vejledningsrejse rundt i Grønland. Rådgivningen gives til børn og unge, forældre og relevante fagprofessionelle. Rådgivningen omfatter information om det funktionelle syn og synsnedsættelse og vejledende anbefalinger om pædagogiske og praktiske tiltag i hjem, institution og skole. Konsulenterne står til rådighed med Synscenter Refsnæs’ erfaring og faglighed året rundt.

Målgruppen er børn og unge 0 – 17 år og deres familier samt sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, ledere og andre relevante fagfolk, f.eks. støttepersoner.

På vejledningsrejsen udreder vi børnene, efterfulgt af rådgivning og ofte kombineret med undervisning lokalt. På den måde skabes fælles forståelse for barnets synsnedsættelse, ressourcer og udfordringer. Målet er, at forældre og fagpersoner har de bedst mulige forudsætninger for at omsætte udredningens resultater i det pædagogiske arbejde i familien og institutionen. Læs mere om vejledningens faglige indhold her: Synsvejledning i kommuner.

Der udarbejdes grundig rapport, som sendes til alle involverede parter.

Specialrådgivningen sker med afsæt i kontraktlige aftaler mellem Grønlands selvstyre og Synscenter Refsnæs.

Vi tilbyder pædagogisk vejledning og rådgivning til grønlandske børn og unge med synshandicap. Vi svarer på spørgsmål, kommer med forslag og står til rådighed med Synscenter Refsnæs’ erfaring og faglighed. Se mere omkring grønlandsvejledning

Se også tilbuddet om pædagogisk vejledning og rådgivning til grønlandske børn og unge med synshandicap på grønlandsk.