Synscenter Refsnæs udgiver ny publikation om synsudvikling

Dato:

Synscenter Refsnæs har udarbejdet en ny publikation Om synsudvikling – en introduktion til synspædagogisk observation og vurdering.

Om synsudvikling er tænkt som en vejledning til nye synskonsulenter og andre fagpersoner der arbejder med småbørn med alvorlig synsnedsættelse, samt til forældre og pårørende, som gerne vil vide mere om småbørn med synsnedsættelser.

Publikationen er udarbejdet i et samarbejde mellem Synscenter Refsnæs, Center for Kommunikation og Undervisning Skive-Viborg og Afdeling for Øjensygdomme Kennedy Centret. Publikationen bygger videre på udgivelsen ”Om synsudvikling – lille opslagsbog for synskonsulenter for småbørn og børn med yderligere handicap” udgivet af Synscenter Refsnæs i 2010.

Vejledningen tager afsæt i aktuelt bedste viden af højst mulige evidens og giver viden, redskaber og inspiration til det synspædagogiske arbejde ifm. observation og vurdering af børn med synsnedsættelse samt vejledning af forældre og andre i barnets nærmiljø. 

Ud over viden om barnets synsudvikling og testmetoder indeholder vejledningen også et overblik over børnesynsomådets aktører samt opmærksomhedspunkter i en synspædagogisk praksis på baggrund af mange års erfaring i arbejdet med børn med alvorlig synsnedsættelse.

Publikationen er udarbejdet som en del af vidensarbejdet i VISO-KaS. 

Vejledningen kan både læses som en introduktion til området, anvendes som opslagsværk ligesom en ”Oversigt over synsudvikling” kan downloades separat.

Klik her for at læse vejledningen i digital tilgængelig udgave. 

Klik her for at læse og downloade vejledningen i en printvenlig udgave. 

Vejledningen kan desuden bestilles i trykt udgave via Mediateket