Reproduktion af populærmusikstykke

Dato:

Nyt musikundervisningsforløb til læringsmiljøer i grundskolen, hvor der indgår elever med synsnedsættelse herunder blindhed

Synscenter Refsnæs har fornøjelsen af at udgive det første af 10 musikundervisningsforløb til læringsmiljøer i grundskolen, hvor der indgår elever med synsnedsættelse herunder blindhed.

Det første forløb Reproduktion af populærmusikstykke (PDF) er målrettet udskolingen/musik som valgfag og kan frit downloades samt bestilles i trykt udgave via Mediateket på Synscenter Refsnæs.

Henover de næste måneder udkommer de næste 9 inkluderende undervisningsforløb i faget musik. Undervisningsforløbene er resultatet af et udviklingsprojekt støttet af Statens Kunstfond. I projektet har musikundervisere fra Synscenter Refsnæs i samarbejde med elever, kursister og fagpersoner der beskæftiger sig med unge med synsnedsættelse herunder blindhed i kommunernes skole- og dagtilbud udviklet en række inkluderende undervisningsforløb og- aktiviteter i faget musik. 

Forløbene er målrettet daginstitutioner, indskoling, mellemtrin og musik som valgfag i grundskolen samt til børn og unge med yderligere funktionsnedsættelser, og har afsæt i gældende læreplanstemaer samt folkeskolens forenklede fælles mål indenfor fagets kompetenceområder musikforståelse, musikudøvelse og musikalsk skabelse.

Materialet stilles til rådighed for musikundervisere og pædagogisk personale på blandt andet folkeskoler, dagtilbud, botilbud og fritidsinstitutioner i hele landet, og skal bidrage til at sikre inklusion af børn og unge med synsnedsættelse i musikundervisning, børne- og læringsfællesskaber og styrke målgruppens læring og aktive musikudøvelse.