Pr. 1. juli 2014 blev Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs en del af et samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Pr. 1. juli blev specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen. Organisering af rådgivningen på den mest specialiserede del af specialundervisningsområdet har til formål at sikre, at borgere og fagfolk har adgang til specialrådgivning – uanset hvor i landet de befinder sig. Med andre ord skal det være ens behov – ikke ens adresse – der er afgørende for, hvilken rådgivning man kan få.

Det betyder organisering for dig

Samlingen af den mest specialiserede rådgivning har til formål at fastholde og udvikle specialviden og -rådgivning af høj faglig kvalitet. At Synscenter Refsnæs’ specialrådgivning nu indgår i en ny organisering, får ingen praktisk betydning for dig, hvad enten du henvender dig som borger eller som fagperson.

Er du borger, som er i berøring med Synscenter Refsnæs, skal du fortsat kontakte os direkte.

Er du fagperson skal også du fortsat kontakte os direkte. Det er altså ikke nødvendigt at henvende sig til VISO, før du kontakter os.

Specialrådgivningen på disse tilbud samles under VISO i Socialstyrelsen:

Center for Døvblindhed og Høretab i Aalborg
Center for Høretab i Fredericia
Børnekliniken i København
Instituttet for Blinde og Svagsynede i København
Synscenter Refsnæs i Kalundborg
Specialrådgivning om Epilepsi, Filadelfia i Dianalund

Mere info

Du kan læse mere om baggrunden for samlingen af specialrådgivningen her:
http://www.sm.dk/filer/arbejdsomrader/tvaergaende-omrader/evaluering-af-kommunalreformen/aftale-om-en-kvalificeret-indsats-for-grupper-med-saerlige-behov.pdf/view    

Du kan se lovforslaget med bemærkninger her: http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L165/index.htm  

Du kan besøge VISOs hjemmeside her:
http://www.socialstyrelsen.dk/viso