Følgegruppe for NNS-projektet etableret

Formålet med følgegruppens arbejde er via gruppens sammensætning af interessenter og aktører, at fungere som dialogforum for projektets styregruppe og projektledelse. Følgegruppen skal medvirke til at kvalificere projektets resultater og bidrage til udbredelse af kendskab til disse. Følgegruppen vil desuden drøfte problemstillingers og dilemmaer, som ikke direkte behandles i projektet og den nationale vejledning, men som kan have stor betydning for udbredelsen af den nationale vejledning.

Følgegruppen består af følgende deltagere:

• Thomas Sonne, formand for Landsforeningen for forældre til blinde og svagsynede (LFBS)
• Pia Jannie Frydkjær, PPR Chef hos Faxe Kommune, Landssamrådet for PPR 
• Jacob Mortensen, Bestyrelsesmedlem Region Sjælland, UU Danmark
• Pia Bille, Socialchef, Socialområdet, Region Sjælland
• Louise Bøttcher, Lektor, Ph.d., Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)
• Charlotte Ringsmose, Lektor, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)
• Ask Abildgaard, Forretningsudvalgsmedlem, Dansk Blindesamfund
• Signe Danø Andersen, Faglig Leder, Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed, Socialstyrelsen
• Kamilla Rothe Nissen, Ph.d., overlæge, Kennedycentret
• Helle Kjærhus Nørgaard, Pædagogisk konsulent, STUK, Undervisningsministeriet 

Følgegruppen indkaldes til første møde efter sommerferien.