De første delprojektgrupper er i fuld gang

Delprojektgruppernes sammensætning

Delprojektgruppe 1-5 er sammensat af synskonsulenter og fagpersonale fra lokale synsrådgivninger og de to landsdækkende institutioner IBOS og Synscenter Refsnæs.
Delprojektgruppe 6, forældre er sammensat af Landsforeningen for forældre til blinde og svagsynede (LFBS).

Delprojektgruppe 1 – småbørn/førskole

 • Tovholder: Trine Berg Adelgaard – CKV Odense
 • Ulla Mølgaard – CHS Aarhus
 • Stine Bersang Bach – Institut for Syn- og Hørelse, Aalborg
 • Elisabeth Hviid Rasmussen – CKU Skive – Viborg
 • Eva Madsen - Kommunikationscenter RH

 
Delprojektgruppe 2 - indskoling

 • Tovholder: Tine Teilmann – CSR Roskilde
 • Dorte Larsen – Synscenter Refsnæs
 • Tina Hillersborg – Kommunikationscenter Hillerød
 • Bente E. Pedersen – Vordingborg Synscentral

 
Delprojektgruppe 3 - mellemtrin

 • Tovholder: Viden- og Udviklingsenheden, Synscenter Refsnæs
 • Anders Sølund Dolleris – CKU Skive – Viborg
 • Lone Ibsen – Synscenter Refsnæs
 • Philippa Steen – CHS Aarhus
 • Alice Balster – Hjernecenter Syd & Tale Høre Syn

Delprojektgruppe 4 – overbygning/udskoling

 • Tovholder: Per Mortensen – CKV Syn, Odense
 • Anders Hostrup – CSV Vejle
 • Pernille Geisler – Kommunikationscenter RH
 • Kåre Lissner – Synscenter Refsnæs
 • Isabelle Genevey – Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS)

 
Delprojektgruppe 5 – overgange

 • Tovholder: Per Nielsen - Vordingborg Synscentral
 • Maria Krøl– Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS)
 • Bente E. Pedersen – Vordingborg Synscentral
 • Per Mortensen – CKV Odense
 • Eva Madsen – Kommunikationscenter RH
 • Mikkel Enok (konsekvensekspert)
 • Maria-Louise Lundqvist (konsekvensekspert)

Delprojektgruppe 6 – Forældre/familie

 • Bemandes af LFBS

Revideret d. 29.11.19.