Teamleder til botilbud, Synscenter Refsnæs

Er du leder eller vil du gerne være det?

Vi er på udkig efter dig, der gerne vil gå foran – og som brænder for ledelse med en anerkendende og respektfuld tilgang til medarbejdere, børn og unge
Vi vil værdsætte, hvis du har erfaring med døgntilbud og flair for god vagtplanlægning.

 

Vi tilbyder:

Et job som teamleder i et botilbud for børn og unge i en organisation hvor medarbejdere og ledere er optaget af høj faglighed og tværfaglighed for at kunne løse kerneopgaven, så børn og unge oplever livskvalitet og udvikling.
I organisationen lægger vi stor vægt på specialisering i form af efter- og videreuddannelse hvilket også kan være lederuddannelse, hvis du ikke allerede har det.

Du vil komme til at indgå som en del af ledelsen for botilbuddene som består af to afdelingsledere og en områdeleder og have mulighed for at medvirke til udvikling af botilbuddene. Det er ledelsens samlede ansvar at sikre drift, fastholdelse og udvikling af den faglige kvalitet samt implementering af nye metoder.


Botilbuddene og målgruppen:

Stillingen er i et af botilbuddene Birke- eller Egehuset, som p.t. har én afdelingsleder, men med øget tilgang af børn og unge har vi brug for at være flere om at løse opgaverne.

Målgruppen er børn og unge mellem 0-35 år med synsnedsættelse, yderligere funktionsnedsættelser og komplekse diagnoser. Udviklingsniveau er fra væsentligt til noget under levealderen.

Begge botilbud hører under serviceloven, Egehuset med tilbud om §§ 66.1 – 107 pladser og Birkehuset med tilbud om §§ 108-104 pladser.

Formål og indsats er centreret omkring trivsel og udvikling for børn og unge i et synsfagligt miljø med fokus på sociale og personlige kompetencer.

Indsatsen er specialiseret og individuelt afstemt efter kommunal handleplan og i samarbejde med pårørende og barn/ung og ydes i et tværfagligt samarbejde mellem pædagoger, ergoterapeuter, lærere, sygeplejersker m.fl.
På Birkehuset bor seks unge over 18 år og på Egehuset otte børn og unge op til 18 år.

Stilling, ansvar og opgaver vil blive tilrettelagt i samarbejde med dig, med afsæt i de kompetencer du allerede har med de mål for øje, som fremgår af nedenstående:


Ansvarsområder:

Arbejdet ligger primært i dagtimerne på hverdage og dertil ledelsesbagvagt fra eget hjem, for alle botilbud hver 3. weekend

 • Personaleledelse og daglig vejledning af medarbejderne
 • At sikre koordinering og planlægning af arbejdet og sikre løsningen af kerneopgaven
 • Faglig sparring med medarbejderne ift. den pædagogiske og sundhedsfaglige indsats i samarbejde med ledergruppen, supervisor, sygeplejersker, lærere og ergoterapeuter
 • Vagtplanlægning
 • Arbejdsmiljøarbejde i hverdagen i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten og herunder APV, ledelses- og trivselsmåling m.m
 • Tæt dialog med samarbejdspartnere omkring barnet der ud over pårørende også tæller sagsbehandler, synskonsulent m.fl

Din profil:

Du har en relevant pædagogisk, sundheds- eller socialfaglig uddannelse, og vi vil sætte pris på at:

 • Du har et solidt IT-kendskab og er habil i eller god til at lære at arbejde i diverse systemer f.eks. i forhold til vagtplan.
 • Du er udviklingsorienteret med fokus på både mål og proces og er loyal over for fælles beslutninger.
 • Du har overblik, trives og kan prioritere i en travl og uforudsigelig hverdag, hvor du samtidig er en teamplayer, der bidrager med god energi og kan tænke i nye baner.
 • Du trives med at kvalitetssikre, at børn og unge modtager den aftalte støtte og pleje. Samtidig er du tydelig i dine forventninger, følger op, evaluerer og giver feedback til medarbejderne.
 • Du er en god formidler, både mundtligt og skriftligt, og har drive, initiativ og virkelyst.

Vi er klar til at modtage DIN ansøgning.

Kontaktperson:

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte områdeleder Susanne Tina Johansen, tlf. 30 45 95 63 eller mail sutj@remove-this.regionsjaelland.dk

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende børneattest og straffeattest til offentligt brug.

Stillingen besættes på overenskomstvilkår med mulighed for forhandling af individuelle tillæg afhængig af kvalifikationer.

Ansøgningsfrist: 8. marts 2021

Samtaler: 12.marts 2021 med mulighed for opfølgende samtale 16. marts 2021

Ansættelse: 1. maj 2021

Søg jobbet

 

Om Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse. Børn og unge, der er optaget i Synsregistret eller opfylder kriterierne herfor, kan gøre brug af tilbuddene. Målgruppen omfatter også børn og unge med yderligere funktionsnedsættelser.

Synscenter Refsnæs er et højt specialiseret tilbud, som arbejder vidensbaseret og tværfagligt med udvikling, læring, trivsel og medborgerskab for målgruppen i et landsdækkende samarbejde.

Tilbuddene omfatter vidensarbejde, specialrådgivning og vejledning, individuel udredning, kursustilbud og gruppeforløb, materialeproduktion, skole, efterskole, STU og botilbud.

Læs mere om Synscenter Refsnæs på vores egen hjemmesideFacebook og LinkedIn