Synscenter Refsnæs søger to fagligt dygtige pædagoger til børn, unge og voksne med synsnedsættelse

Vil du gøre en forskel for børn, unge og voksne med synsnedsættelse og øvrige funktionsnedsættelser? Vil du sætte din faglighed og dit engagement i spil, for at understøtte beboerne bedst muligt? Og har du lyst til at være en del af et team med høj faglighed, stærkt sammenhold og masser af arbejdsglæde?
Så har vi lige nu to attraktive 30 timers stillinger som pædagog på henholdsvis Birkehuset og Egehuset ledig pr. 01.12.18.

Birkehuset
Birkehuset er et botilbud, hvor der pt. bor fem voksne i alderen 19-25 år (§107, og §108), som alle har synsnedsættelse samt varige, multiple funktionsnedsættelser. Birkehusets beboere modtager STU tilbud, eller er i aktivitets- og samværstilbud på Synscenter Refsnæs.

Tre af beboerne er kørestolsbrugere, og alle har brug for hjælp til de daglige gøremål, såsom personlig hygiejne, spisning, tøjvask osv. Flere af beboerne kan i særlige situationer være udadreagerende.
Din arbejdstid er fordelt på hele døgnet hele året rundt med et gennemsnit på 2-4 rådighedsvagter på et 4-ugers rul, og arbejde hver anden weekend.

Egehuset
På Egehuset bor der pt. 6 børn og unge i alderen 13-18 år, samt to unge i aflastning (§66 og §107). Alle beboere har en synsnedsættelse samt varige, multiple funktionsnedsættelser. Egehusets beboere modtager skole eller STU tilbud på Synscenter Refsnæs.

Fire af beboerne er kørestolsbrugere, og nogle ernæres ved sonde. Alle beboerne på Egehuset har brug for hjælp til de daglige gøremål, såsom personlig hygiejne, spisning, tøjvask osv.

Arbejdstiden er fordelt på hele døgnet, hele året rundt. Egehuset har vågen nattevagt. Du kan forvente at have 1-2 nattevagter på et 4-ugers rul, samt arbejde hver anden weekend.

I såvel Birkehuset som Egehuset, glæder vi os over de små sejre og fremskridt. Det daglige fokus er at udvikle og vedligeholde beboernes kommunikative evner og sociale kompetencer, og yde den pædagogiske indsats der skal til, for at understøtte beboerne i deres hverdag. På afdelingerne anvendes der alternative kommunikationsformer som eksempelvis Tegn Til Tale, billedkommunikation og Flexiboard, da flere af beboerne er non verbale.

Som pædagog på Birkehuset og Egehuset, vil du skulle varetage funktionen som kontaktpædagog for en eller to beboere. I den funktion ligger blandt andet, hjælp til økonomistyring, indkøb af tøj og andre fornødenheder, udarbejdelse af handleplaner i samarbejde med intern STU tilbud, deltage i sygehusbesøg, kontakt med forældre/værge, sagsbehandlere m.m.

Vi søger en kollega der

 • Ser tvær/flerfagligt samarbejde som en væsentlig del i forhold til at understøtte udvikling og trivsel hos beboerne
 • Gerne vil involvere og engagere sig og ser supervision som en mulighed for udvikling
 • Brænder for faglig refleksion og dokumentation som værktøj til at skabe udvikling i den pædagogiske praksis
 • Vil være med til, at sikre at beboerne får en dag, der er meningsfyldt og udviklende
 • (Ikke nødvendigvis) har erfaring inden for målgruppen, men har lyst til at blive klogere herpå
 • Har kørekort

Vi tilbyder

 • En høj grad af tværfaglighed og en bred samarbejdsflade
 • En personalegruppe med høj specialfaglighed, stor erfaring, humor og anerkendende tilgang
 • Indflydelse i planlægning af aktiviteter og egen vagtplan
 • Et godt arbejdsmiljø der prioriteres højt
 • iPad til rådighed i ansættelsesperioden
 • Motionsrum, massagestol og svømmehal til fri afbenyttelse for personalet, når aktiviteterne er ledige.
 • Gode muligheder for videre pædagogisk uddannelse og specialisering

Kontaktperson(er):
Navn: Camilla Gabs Bargisen
Stilling: Konstitueret afdelingsleder
Email: cagb@regionsjaelland.dk
Telefon: 93 57 76 42

Navn: Susanne Tina Johansen
Stilling: Områdeleder
Email: sutj@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 01 32
Mobil: 30 45 95 63

Ansøgningsfrist
27.10.18

Samtaler
30.10.18

Ansættelsesdato
1.10.18

Søg stillingen her

Om Synscenter Refsnæs
Synscenter Refsnæs er det landsdækkende specialtilbud til børn, unge og voksne, der er blinde eller har synsnedsættelse. Alle børn og unge, der er opført i Synsregistret, kan gøre brug af vores tilbud.

Synscenter Refsnæs tilbyder: Synsprofessionel rådgivning og vejledning på Synscenter Refsnæs og skræddersyede tilbud lokalt i samarbejde med kommuner og kommunikationscentre med henblik på at understøtte inklusion. Undervisning efter folkeskoleloven med mulighed for boophold. Tilgængelige undervisningsmaterialer, der er tilrettelagt for blinde og svagsynede i vuggestuer, børnehaver og skoler. Udvikling af og rådgivning om inklusionsteknologi. Læs mere om Synscenter Refsnæs på vores Facebook og LinkedIn