Specialpædagoger til stilling som synskonsulenter i national specialrådgivning hos Synscenter Refsnæs

Brænder du for børn med særlige udfordringer? Motiveres du af at bidrage til at forbedre børnenes hverdag? Så læs med her.

Vi søger lige nu to dygtige specialpædagoger til tværprofessionel indsats for børn og unge med synsnedsættelse.

I Specialrådgivningen møder vi børn og unge fra hele Danmark og Grønland. Som synskonsulent skal du bidrage målrettet med udredning og vejledende specialrådgivning for disse børn og unge samt undervise og vejlede forældre og fagprofessionelle.

Opgaven løses dels på Synscenter Refsnæs og dels lokalt i børnenes og de unges nærområde. Den ene stilling kombinerer synsudredningen med udgående synspædagogisk rådgivning på småbørnsområdet i Sjællandske kommuner. Den anden stilling skal dække førskolebørn og skoleelever, og understøtte skoleplacering, inklusion og læring. En del børn med synsnedsættelse har også yderligere funktionsfunktionsnedsættelse.

I samarbejde med lokale synskonsulenter leverer vi et højt specialiseret tilbud til barnet og familien. Vi supplerer de pædagogiske læreplaner i dagtilbud og fælles mål i skolerne og rådgiver både om synsudvikling og kompenserende indsatser. Synscenter Refsnæs er VISO leverandør.

Opgaven
Synskonsulenterne arbejder selvstændigt og bidrager til Centrets kerneopgave i tæt tværfagligt samarbejde med terapeuter, psykologer, lærere, IT specialister og grafikere.

 • Specialpædagogisk observation, test og udredning i hjem, institution, skole og på Synscenter Refsnæs
 • Samtaler og rapporter med handleforslag
 • Undervise og vejlede forældre og fagpersonale
 • Samarbejde med forældre, lokale synskonsulenter, terapeuter og andre fagprofessionelle i barnets nærmiljø
 • Understøtte trivsel, læring og udvikling gennem leg, fysisk aktivitet og stimulering af synet
 • Dokumentation og beskrivelse af metoder og resultater
 • Udviklingsopgaver, fx afprøve nye medier i vejledningen af forældre

Personprofil
Vi glæder os til at byde velkommen til nye kolleger, som har mod på at bringe fag og erfaring i spil i arbejdet med børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Vi drømmer om at du kan bidrage med

 • Solid viden om barnets normale udvikling
 • Interesse for hvad det vil sige, at være barn med nedsæt syn eller blindhed
 • Erfaring med børn og unge med alvorlige funktionsnedsættelser
 • Erfaring med at arbejde anerkendende og motiverende med forandring
 • Erfaring med eller viden om pædagogisk tilgange og udredningsmetoder, fx: Fokuseret Iagttagelse og Observation, i tværfagligt team, observation af forudsætning hos barnet og i omgivelserne, afdækning af sansebearbejdning, afdækning af kommunikation og sprog, og marte Meo
 • Kommunikation med mennesker, også når samtalen er svær
 • Kendskab til synsfaglige tilgange, metoder og synshjælpemidler
 • Lyst til at samarbejde på tværs af fag og sektorer
 • Initiativ, nysgerrighed, åbenhed og samarbejdsevne
 • Velformuleret og hurtig på tasterne, når du formidler og dokumenterer

De nye kolleger ansættes i Specialrådgivningen. Året byder på en mangfoldighed af opgaver, fx en årlig sommerskole, undervisning og synsfaglige udviklingsprojekter. Humor og en positiv indstilling til at skabe værdi for målgruppen prioriteres højt.

Vi tilbyder
Ansøgere med den rette profil tilbydes kyndig oplæring, deltagelse i kurser samt kolleger med stor faglig dedikation og godt humør i et røgfrit miljø. Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid er 30 - 37 timer.

IT udstyrs-pakke med bærbar PC, iPad og mobiltelefon.

Ansøgningsfrist
23.10.18

Samtaler
i uge 43 + 44

Ansættelsesdato
1.10.18

Kontaktperson
Afdelingsleder Nanette Borges, tlf. 22 30 04 77 eller mail navb@regionsjaelland.dk

Søg jobbet her

Om Synscenter Refsnæs
Synscenter Refsnæs er det landsdækkende specialtilbud til børn, unge og voksne, der er blinde eller har synsnedsættelse. Alle børn og unge, der er opført i Synsregistret, kan gøre brug af vores tilbud.

Synscenter Refsnæs tilbyder: Synsprofessionel rådgivning og vejledning på Synscenter Refsnæs og skræddersyede tilbud lokalt i samarbejde med kommuner og kommunikationscentre med henblik på at understøtte inklusion. Undervisning efter folkeskoleloven med mulighed for boophold. Tilgængelige undervisningsmaterialer, der er tilrettelagt for blinde og svagsynede i vuggestuer, børnehaver og skoler. Udvikling af og rådgivning om inklusionsteknologi. Læs mere om Synscenter Refsnæs på vores Facebook og LinkedIn.