Psykolog til landsdækkende specialistfunktion.

Har du mod på at bringe dit fag og erfaring i spil i den nationale specialrådgivning på Synscenter Refsnæs? Et tværprofessionelt team glæder sig til at byde en selvstændig og dedikeret psykolog velkommen til landets mest specialiserede tilbud til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse i kombination med yderligere funktionsnedsættelser.
 

Synscenter Refsnæs søger erfaren børne- og unge psykolog til landsdækkende specialistfunktion.
Har du mod på at bringe dit fag og erfaring i spil i den nationale specialrådgivning på Synscenter Refsnæs? Et tværprofessionelt team glæder sig til at byde en selvstændig og dedikeret psykolog velkommen til landets mest specialiserede tilbud til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse i kombination med yderligere funktionsnedsættelser.

Stillingen er organisatorisk placeret i Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs. Med dig vil psykologteamet bestå af 4 psykologer, der medvirker til visitation, udredning og specialrådgivning i et veludviklet samarbejde med synskonsulenter, ergoterapeuter, specialpædagoger, lærere og videnskonsulenter. Der arbejdes ud fra en bio-psyko-social forståelsesramme, og blandt andet inddrages elementer fra det systemisk-narrative. Vi arbejder tværprofessionelt i et tæt samarbejde med de familier og fagpersoner, som vi rådgiver.


Synscenter Refsnæs kendetegnes ved at besidde en stor praksisviden om synsnedsættelse og har senest udviklet en tilpasset metode om ”Udvidede læringsmål” til børn og unge med alvorligt synsnedsættelse i Danmark målrettet dagtilbud og skoler: https://synref.dk/hvem-er-vi/projekter-og-vidensudvikling/metoden-de-udviklende-laeringsmaal/


Specialrådgivningen er VISO KaS leverandør og yder synsvejledning i Grønland.


Opgaven

 • Observation og evt. testning i forbindelse med udredning, fulgt op med specialrådgivning og vejledende anbefalinger, samt rapportskrivning
 • Afklarende samtaler og specialrådgivning til forældre og fagfolk
 • Koordinering af specialrådgiving i samarbejdet med aktører i kommuner og institutioner
 • Undervisning og faglige oplæg til forældre og fagprofessionelle
 • Deltage i udviklings- og formidlingsarbejde, der understøtter inklusion og (re)habilitering
 • Kollegial supervision/sparring

Du skal blandt andet bidrage til tilrettelæggelsen af forløb, udviklingen af nye tilbud samt et styrket samarbejde med psykologer nationalt og i Norden.


De borgerrettede opgaver løses dels på Synscenter Refsnæs og dels lokalt i barnets/den unges nærmiljø i samarbejde med lokale synskonsulenter i hele Danmark.


Personprofil

Vi lægger vægt på, at du er fagligt godt funderet og udviklingsorienteret, og kan se dig selv arbejde i en bred vifte af opgaver, der understøtter barnets og den unges behov og relationer:

 • Autoriseret psykolog
 • På vej mod – eller specialist i neuropsykologi eller sundhedspsykologi
 • Erfaring med eller kendskab til det specialiserede socialområde
 • Erfaring med udredning blandt andet af funktionsniveau og udviklingsalder. Gerne kendskab til Interaktionsobservation og testning
 • Interesse for betydningen af at have alvorlig synsnedsættelse, eller være pårørende til et barn/ung med alvorlig synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser
 • Arbejder struktureret og ressource orienteret
 • Erfaring med/uddannet til den professionelle samtale blandt andet med familier i sorg og krise
 • Lyst til specialrådgivning, formidling og undervisning
 • Velformuleret og præcis, når du formidler, dokumenterer og evaluerer
 • Kendskab til den kommunale tilbudsvifte er en fordel

Vi søger en kollega, der kan arbejde i komplekse problemstillinger i kombination med en god portion nysgerrighed og er klar til et engageret tværprofessionelt samarbejde.


Arbejdspladsen

Vi tilbyder ansættelse i henhold til overenskomst med Danske Regioner. Der er mulighed for også at arbejde hjemmefra samt for kompetenceudvikling og efteruddannelse, fx færdiggørelse til specialist, efter nærmere aftale. IT-udstyrspakke bestående af bærbar pc, tablet, mobiltelefon og i øvrigt efter behov. Kørsel i egen bil takseres i henhold til Region Sjællands gældende retningslinjer. Adgang til synscentrets svømmehal og motionsfaciliteter.


Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende børneattest og straffeattest til offentligt brug.


Ansøgningsfrist: 14. marts 2021

Samtaler: forventes afholdt i uge 11 og 12

Ansættelse:  1. maj 2021


Kontaktperson(er):

Afdelingsleder Nanette von der Lippe Borges, Email: navb@regionsjaelland.dk, tlf.: 22300477

Søg jobbet

Om Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse. Børn og unge, der er optaget i Synsregistret eller opfylder kriterierne herfor, kan gøre brug af tilbuddene. Målgruppen omfatter også børn og unge med yderligere funktionsnedsættelser.

Synscenter Refsnæs er et højt specialiseret tilbud, som arbejder vidensbaseret og tværfagligt med udvikling, læring, trivsel og medborgerskab for målgruppen i et landsdækkende samarbejde.

Tilbuddene omfatter vidensarbejde, specialrådgivning og vejledning, individuel udredning, kursustilbud og gruppeforløb, materialeproduktion, skole, efterskole, STU og botilbud.

Læs mere om Synscenter Refsnæs på vores egen hjemmesideFacebook og LinkedIn