Pædagog til Egehuset

Er du en faglig dygtig pædagog, der sætter trivsel, læring og udvikling i højsædet, så se her!
Egehuset søger en pædagog til fast stilling på 30 timer pr. uge

Motiveres du af livsbekræftende og meningsfuldt arbejde? Et arbejde der gør en forskel for børn og unge, som har brug for din hjælp, dit nærvær og din omsorg? Så har vi lige nu en attraktiv stilling som pædagog på Egehuset ledig til besættelse 01.11.18.

Egehuset er et botilbud på Synscenter Refsnæs, hvor der pt. bor seks børn og unge i alderen 13-18 år, samt to unge i aflastning. Alle beboere har en synsnedsættelse samt varige, multiple funktionsnedsættelser.
Egehusets beboere modtager skole eller STU tilbud på Synscenter Refsnæs interne skole.

4 af beboerne anvender kørestol, og nogle ernæres primært ved sonde. Beboerne på Egehuset har brug for hjælp til alle daglige gøremål, såsom personlig hygiejne, spisning, tøjvask osv. Beboerne trives bedst i en hverdag der er genkendelig og forudsigelig. De holder alle af sansestimulerende aktiviteter, bl.a. på vandseng, lange gåture/cykelture, tur i stedets svømmehal og gymnastiksal, m.v.

På Egehuset glæder vi os over de små sejre og fremskridt. Det daglige fokus er, med udgangspunkt i den enkelte, at udvikle og vedligeholde beboernes kommunikative evner og sociale kompetencer og yde den pædagogiske indsats der skal til, for at understøtte beboerne i deres hverdag. Egehuset arbejder med alternative kommunikationsformer som eksempelvis Tegn Til Tale, da nogle af beboerne er non verbale.

Som pædagog på Egehuset, vil du skulle varetage funktionen som kontaktpædagog for en eller to beboere. I den funktion ligger blandt andet, hjælp til økonomistyring, indkøb af tøj og andre fornødenheder, udarbejdelse af handleplaner i samarbejde med intern skole/STU tilbud, deltage i sygehusbesøg, kontakt med forældre/værge, sagsbehandlere m.m.

Din arbejdstid er fordelt på hele døgnet hele året. Egehuset har vågen nattevagt. Du vil kunne forvente at have 1-2 nattevagter på et fire ugers rul.

Egehuset søger en kollega der

 • Brænder for at arbejde med børn og unge
 • Brænder for at være med til at gøre en forskel for den enkelte
 • Ser tvær/flerfagligt samarbejde som en væsentlig del i forhold til at understøtte udvikling og trivsel hos beboerne
 • Gerne vil involvere og engagere sig, og ser supervision som en mulighed for udvikling
 • Brænder for faglig refleksion og dokumentation som værktøj til at skabe udvikling i den pædagogiske praksis
 • Vil være med til, at sikre at Egehusets beboere får en dag, der er meningsfyldt og udviklende
 • (Ikke nødvendigvis) har erfaring inden for målgruppen, men har lyst til at blive klogere herpå
 • Har kørekort

Egehuset tilbyder

 • Et meningsfyldt arbejde med fokus på de små fremskridt og sejre
 • En høj grad af tværfaglighed og en bred samarbejdsflade, bl.a. interne og eksterne terapeuter
 • En personalegruppe med høj specialfaglighed, stor erfaring, humor og anerkendende tilgang
 • Indflydelse i planlægning af aktiviteter og egen vagtplan
 • Et godt arbejdsmiljø der prioriteres højt
 • iPad til rådighed i ansættelsesperioden
 • Motionsrum, massagestol og svømmehal til fri afbenyttelse for personalet, når aktiviteterne er ledige
 • Gode muligheder for videre pædagogisk uddannelse og specialisering

Ansøgningsfrist 23.09.18

Ansættelsessamtaler 27.09.18

Ansættelsesdato 1.11.18

Kontaktpersoner

Navn: Camilla Gabs Bargisen
Stilling: Konstitueret afdelingsleder
Email: cagb@regionsjaelland.dk
Telefon: 93 57 76 42

Navn: Susanne Tina Johansen
Stilling: Områdeleder
Email: sutj@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 01 32
Mobil: 30 45 95 63

Søg jobbet her

Om Synscenter Refsnæs
Synscenter Refsnæs er det landsdækkende specialtilbud til børn, unge og voksne, der er blinde eller har synsnedsættelse. Alle børn og unge, der er opført i Synsregistret, kan gøre brug af vores tilbud.


Synscenter Refsnæs tilbyder: Synsprofessionel rådgivning og vejledning på Synscenter Refsnæs og skræddersyede tilbud lokalt i samarbejde med kommuner og kommunikationscentre med henblik på at understøtte inklusion. Undervisning efter folkeskoleloven med mulighed for boophold. Tilgængelige undervisningsmaterialer, der er tilrettelagt for blinde og svagsynede i vuggestuer, børnehaver og skoler. Udvikling af og rådgivning om inklusionsteknologi. Læs mere om Synscenter Refsnæs på vores Facebook og LinkedIn