Pædagog til Birkehuset, Synscenter Refsnæs

Birkehuset – et botilbud for unge med synsnedsættelse og multiple funktionsnedsættelser - søger en omsorgsfuld, nærværende og energisk pædagog på fuld tid.

Birkehuset er et botilbud for unge mennesker mellem 18 og 25 år med synsnedsættelse samt varige, multiple funktionsnedsættelser. De unge der bor på Birkehuset er i STU- eller aktivitets- og samværstilbud på Synscenter Refsnæs.

Det pædagogiske arbejde på Birkehuset tilrettelægges og tager udgangspunkt i den unges individuelle plan, der er udarbejdet ud fra den enkeltes forudsætninger og ønsker til indflydelse på eget liv.

Birkehusets dagligdag bærer præg af et stort fokus på at tilrettelægge aktiviteter, der bidrager til de unges deltagelse i sociale fællesskaber og udvikling af sociale kompetencer. Ligeledes har udvikling af kommunikative færdigheder ved bl.a. tegn til tale, kommunikations apps og talemaskine højt fokus.

Den pædagogiske indsats bygger på anerkendende tilgang, og der arbejdes med faglige tilgange og metoder som ADL, Orientering & Mobility, Stressprofiler m.v.

Det prioriteres at der dagligt tilrettelægges aktiviteter af fysisk karakter, såsom cykel-, gå- og løbeture, svømning og aktiviteter i gymnastiksal m.v.

Stillingen som pædagog indeholder en alsidig mængde af pædagogisk faglige opgaver, herunder:

 • Kontaktpædagog-funktion hvor du er tovholder på enkelte beboere, på deres udvikling og trivsel, og indgår i tæt samarbejde med pårørende
 • Tværfagligt samarbejde med STU tilbud, ergo- og fysioterapeut, sygehuse, speciallæger m.v.
 • Udarbejdelse af handleplaner i samarbejde med STU, skole m.fl., deltagelse i konferencer med sagsbehandlere og øvrige netværk m.m.

Vi søger en kollega der:

 • Ser tværfagligt samarbejde som værdifuldt i forhold til at understøtte udvikling og trivsel hos beboerne
 • Gerne vil involvere og engagere sig, og ser supervision som en mulighed for udvikling
 • Er omsorgsfuld
 • Ønsker at udvikle egne synsfaglige kompetencer
 • Brænder for faglig refleksion og dokumentation som værktøj til at skabe udvikling i den pædagogiske praksis
 • Brænder for, at sikre de unge en meningsfyldt og udviklende hverdag
 • Vægter aktiviteter af fysisk karakter for beboerne højt
 • Har lyst til at udvikle vores aktivitets- og samværstilbud
 • Har erfaring med målgruppen, eller har lyst til at få det
 • Har kørekort

Vi tilbyder:

 • En høj grad af tværfaglighed og en bred samarbejdsflade
 • En personalegruppe med høj specialfaglighed, stor erfaring, humor og anerkendende tilgang
 • Indflydelse i planlægning af aktiviteter og egen vagtplan
 • Mulighed for udvikling af faglige kompetencer som pædagogisk medarbejder i faglige projekter og kursusforløb
 • Et godt arbejdsmiljø der prioriteres højt
 • iPad til rådighed
 • Motionsrum, massagestol og svømmehal
 • Gode muligheder for videreuddannelse og specialisering i synsfaglige kompetencer på diplomniveau, kurser i oftalmologi m.m.
 • Sagssupervision i teams med STU medarbejdere

Arbejdstiden er fordelt på dagvagter såvel som aftenvagter hele året rundt med et gennemsnit på 2-4 rådighedsvagter på et 4-ugers rul, og arbejde hver anden weekend.

Ansøgningsfrist
25.01.2019

Samtaler afholdes
29.01.2019

Ansættelsesdato
01.03.2019

Kontaktperson(er):
Navn: Camilla Gabs Bargisen
Stilling: Konstitueret afdelingsleder
Email: cagb@regionsjaelland.dk
Telefon: 93 57 76 42

Navn: Susanne Tina Johansen
Stilling: Områdeleder
Email: sutj@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 01 32
Mobil: 30 45 95 63

Søg jobbet her

Om Synscenter Refsnæs
Synscenter Refsnæs er det landsdækkende specialtilbud til børn, unge og voksne, der er blinde eller har synsnedsættelse. Alle børn og unge, der er opført i Synsregistret, kan gøre brug af vores tilbud.

Synscenter Refsnæs tilbyder: Synsprofessionel rådgivning og vejledning på Synscenter Refsnæs og skræddersyede tilbud lokalt i samarbejde med kommuner og kommunikationscentre med henblik på at understøtte inklusion. Undervisning efter folkeskoleloven med mulighed for boophold. Tilgængelige undervisningsmaterialer, der er tilrettelagt for blinde og svagsynede i vuggestuer, børnehaver og skoler. Udvikling af og rådgivning om inklusionsteknologi. Læs mere om Synscenter Refsnæs på Facebook og LinkedIn