Pædagog søges til botilbud Fløjen

Unik stilling på botilbud for børn og unge med synsnedsættelse

Botilbuddet Fløjen søger en pædagog med gode relationelle kompetencer og lyst til faglig udvikling, i en fast stilling på 37 timer om ugen


Fløjen er et botilbud for børn og unge op til 25 år med synsnedsættelse og mindre funktionsnedsættelser, som går i skole, tager STU eller er visiteret til § 104 tilbud. Pt. bor der 8 unge i alderen 15-21 år. Derudover er tilknyttet to unge i aflastningstilbud.

De primære mål for det pædagogiske arbejde er, at støtte og vejlede beboerne i udvikling af sociale og faglige kompetencer, der giver dem bedst mulige betingelser for inklusion i videre uddannelse og arbejdssammenhænge. Dette opnås blandt andet via målrettet pædagogisk arbejde med udvikling af kompetencer og færdigheder indenfor ADL, IKT og mobility. Formålet er at alle opnår maximal inklusion og bedste forudsætninger for selvstændighed og indflydelse på eget liv. Personalet vejleder, støtter og guider de unge til at opnår kompetencer til at tage ansvar for egne hverdagsaktiviteter, som rengøring, madlavning, sundhed, og et aktivt socialt liv.
Ydermere lægges der vægt på, at de unge tilbydes aktiviteter i deres botilbud, der understøtter sociale kompetencer og er sundhedsfremmende.
Fløjens unge deltager gerne i koncerter, festival og tager på udflugter, endagsture og ferieture.

Fløjen er beliggende centralt på Synscenter Refsnæs i Midterhuset som sammen med Efterskolen er rammen om et aktivt ungemiljø.

Hverdagen foregår i et tæt tværfagligt samarbejde mellem pædagoger, lærer, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter.

Vi søger en pædagog på 37 timer om ugen der:

har gode relationelle kompetencer, er fagligt reflekterende og god til skriftlig dokumentation.
Det er væsentligt at vores nye pædagog:

 • Kan påtage sig funktionen som kontaktpædagog til to-tre unge og varetage de opgaver der ligger i denne funktion. Herunder udarbejdelse af individuelle planer, deltagelse i ungesamtaler og statusmøder
 • Vil arbejde anerkendende og bidrage positivt til en tværfaglig indsats
 • Ser beboeren og de pårørende som de vigtigste og ligeværdige samarbejdspartnere
 • Vil arbejde med personlig og faglig udvikling, herunder som sagssupervision
 • Kan navigere i en hverdag med mange forskellige udfordringer, tage initiativ og ansvar
 • Vil bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø
 • Kan arbejde struktureret og følge de aftaler og planer der er lagt for den enkelte elev
 • Gerne har erfaring med eller lyst til at varetage rollen som praktikvejleder for pædagogstuderende eller PA elever

Vi tilbyder en spændende stilling som pædagog med gode udviklingsmuligheder, et alsidigt job i en hverdag med mulighed for stor indflydelse og dertil:
 

 • En god og attraktiv arbejdsplads i en organisation, der lægger vægt på kvalitet og udvikling, og med kolleger der er kompetente og lydhøre
 • Indflydelse på egen arbejdsplan
 • En afvekslende hverdag med gode kompetenceudviklingsmuligheder herunder faglig supervision
 • Du får stillet iPad til rådighed under ansættelsen
 • Mulighed for at gøre brug af Synscenter Refsnæs faciliteter, som svømmehal, motionsrum og massagestol

Arbejdstiderne er fordelt over hele døgnet hele året rundt, med arbejde hver anden weekend. Der er rådighedsvagter på hverdage og døgnvagter i weekender og ferier.

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende børneattest og straffeattest til offentligt brug.
Ansættelsesdato 1.marts 2021 eller snarest derefter.


Ansøgningsfrist: 21. februar 2021

Samtaler afholdes: 24. februar 2021

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Tine Poulsen 24 67 76 98 eller områdeleder Susanne Johansen, 30 45 95 63.

Søg jobbet

Om Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse. Børn og unge, der er optaget i Synsregistret eller opfylder kriterierne herfor, kan gøre brug af tilbuddene. Målgruppen omfatter også børn og unge med yderligere funktionsnedsættelser.

Synscenter Refsnæs er et højt specialiseret tilbud, som arbejder vidensbaseret og tværfagligt med udvikling, læring, trivsel og medborgerskab for målgruppen i et landsdækkende samarbejde.

Tilbuddene omfatter vidensarbejde, specialrådgivning og vejledning, individuel udredning, kursustilbud og gruppeforløb, materialeproduktion, skole, efterskole, STU og botilbud.

Læs mere om Synscenter Refsnæs på vores egen hjemmesideFacebook og LinkedIn