Læreruddannet skolekonsulent til nationalt skoletilbud

Er du motiveret for at prøve dig selv af i et specialpædagogisk undervisningsmiljø for elever med synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser? - Så er her en unik mulighed for at blive en del af det nationale skoletilbud ved Synscenter Refsnæs

Stillingen
Stillingen er i teamet, der dækker to af vores skoletilbud – et folkeskoletilbud ”Børneskolen” samt et af vores to STU-tilbud.

Målgruppen består af elever med synsnedsættelse – typisk hjernebetinget synsnedsættelse – kombineret med yderligere funktionsnedsættelser.

Elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer ligger fra væsentligt til noget under klassetrinnet.

I indeværende skoleår omfatter de to skoletilbud i alt 14 elever.

De to skoletilbud er en del af skoleområdet, som også omfatter en musik-STU, et efterskolelignende tilbud samt en SFO.

Vores kerneopgave
Hver eneste dag arbejder vi for at lave en god skole for de elever, som vælger os. Børneskolen og STU på Refsnæs kan have afgørende betydning for elevernes faglige, sociale og personlige udvikling i forhold til deres forudsætninger for at blive inkluderet i deres videre uddannelsesforløb, ungdoms- og voksenliv.

Vi arbejder med en anerkendende tilgang til eleven med fokus på det, den enkelte elev er god til. Vi bestræber os på, at eleverne bliver så fagligt dygtige, som de kan, samt udvikler sig til at blive så selvstændige og socialt kompetente som muligt, så de får maksimal mulighed for at udøve indflydelse på eget liv. De skal bl.a. lære at forholde sig til deres dagligdag, begå sig i sociale sammenhænge og foretage nogle reelle valg.

Vægten i undervisningen ligger på faglige, konkrete, praktiske og funktionelle aktiviteter og forløb. Undervisningsmiljøet har et stærkt fokus på kommunikation og relationsdannelse gennem strukturerede aktiviteter, hvor gentagelser, rutiner, synskompenserende hjælpemidler og syns- og sansebearbejdninger er i fokus. Undervisningen har fokus på både faglig, social og personlig udvikling, hvor vægtningen varierer fra elev til elev. Derfor indgår der i tilknytning til de faglige fag mange forskellige aktiviteter som fx madlavning, bevægelse, motorik, sansestimulation og musik. Der anvendes i udstrakt grad holddannelse til at understøtte læringen og trivslen.

Opgaverne løses i et tæt samarbejde mellem medarbejdere i Børneskolen og STU, som består af både lærere, pædagoger og pædagogiske medhjælpere. Der arbejdes med fokuseret supervision og med inddragelse af fagpersoner med viden om elevernes problematikker. Samarbejdet omfatter også botilbuddene på Synscenter Refsnæs, hvor de fleste af eleverne bor, ligesom der samarbejdes med eksterne kommunale samarbejdspartnere.

Hvad søger vi?
Vi søger en lærer, der kan se sig selv som en del af vores kerneopgave med denne målgruppe af elever. Dette er særligt vigtigt for os:

 • Du har gerne viden om og kendskab til elever med multiple funktionsnedsættelser (eller er motiveret for at få det)
 • Du er ambitiøs på dine elevers vegne, så de bliver så dygtige, som de kan
 • Du er opsøgende og løsningsorienteret
 • Du skal udstråle ro, være tålmodig og kunne håndtere elever, der har multiple funktionsnedsættelser på et lavt kognitivt udviklingstrin
 • Du kan anvende IT som en naturlig og integreret del af undervisningen
 • Du har gerne viden om og kendskab til alternative kommunikationsformer (eller er motiveret for at få det)
 • Du har gerne erfaring med observation (eller er motiveret for at få det)
 • Du er motiveret for kompetenceudvikling indenfor det specialpædagogiske og synsfaglige felt
 • Du arbejder struktureret og er ansvarsbevidst
 • Du har erfaring med dokumentationsopgaver
 • Du har erfaring med forældresamarbejde og evt. med kommunale samarbejdspartnere (fx UU-vejledere, handicapkonsulenter, sagsbehandlere mm.)
 • Du er en teamplayer og spiller dine kollegaer bedre
 • Du har gode relationelle kompetencer og masser af humor


Hvad tilbyder vi?
Det er spændende, sjovt og udviklende at arbejde i Børneskolen og STU på Synscenter Refsnæs, og ind i mellem er det også krævende. Derfor er teamsamarbejde, kompetenceudvikling og fleksibilitet nøgleord hos os. Det betyder bl.a. fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge din undervisning (i samarbejde med dit team) og til at forvalte din forberedelse. Samtidig gør vi os umage med at tage hensyn til de ændringer, der sker i dit liv ift. work-life balance. Derfor kan vi tilbyde dig:

 • Dygtige og engagerede teamkollegaer, der glæder sig til at samarbejde med dig
 • Følordning hos erfarne kollegaer i forhold til at blive klædt på til undervisningsopgaven med målgruppen
 • Kompetenceudvikling og supervision der ruster dig til at arbejde i et højt specialiseret undervisningsmiljø
 • Et godt arbejdsmiljø med en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden under hensyntagen til undervisning og mødevirksomhed
 • IT-udstyrspakke bestående af personlig bærbar og iPad
 • Ansættelse som skolekonsulent
 • Personalegoder, fx i form af at du kan gøre brug af Synscenter Refsnæs’ faciliteter (herunder svømmehal, motionsrum, idrætssal, massagestol mm.) og sociale arrangementer fra Synscenter Refsnæs’ trivselsudvalg (fx DHL-stafet, festlige sammenkomster mm.)

Du vil blive del af et engageret team, som står klar til at tage rigtig godt imod DIG!

Yderligere oplysninger kontakt teamleder Stine Clarke, tlf. 93 55 78 44 eller områdeleder Berit Houmølle 60 62 11 15

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende børne- og straffeattest til offentligt brug

Ansøgningsfrist 2. juni 2020

Samtaler 11. juni 2020

Ansættelse 3. august 2020

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Søg jobbet

Om Synscenter Refsnæs
Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse. Børn og unge, der er optaget i Synsregistret eller opfylder kriterierne herfor, kan gøre brug af tilbuddene. Målgruppen omfatter også børn og unge med yderligere funktionsnedsættelser.
Synscenter Refsnæs er et højt specialiseret tilbud, som arbejder vidensbaseret og tværfagligt med udvikling, læring, trivsel og medborgerskab for målgruppen i et landsdækkende samarbejde.
Tilbuddene omfattervidensarbejde, specialrådgivning og vejledning, individuel udredning, kursustilbud og gruppeforløb, materialeproduktion, skole, efterskole, STU og botilbud.

Læs mere om Synscenter Refsnæs på vores egen hjemmesideFacebook og LinkedIn