Pædagog søges til botilbud Fløjen

Genopslag: Unik stilling på botilbud for børn og unge med synsnedsættelse

Botilbuddet Fløjen søger en pædagog med gode relationelle kompetencer og lyst til faglig udvikling, i en fast stilling på 32 - 37 timer om ugen


Vi tilbyder en spændende stillinger som pædagog med gode udviklingsmuligheder, et alsidigt job i en hverdag med mulighed for stor indflydelse og dertil:

 • En god og attraktiv arbejdsplads i en organisation, der lægger vægt på kvalitet og udvikling, og med kolleger der er kompetente og lydhøre
 • Indflydelse på egen arbejdsplan
 • En afvekslende hverdag med gode kompetenceudviklingsmuligheder herunder faglig supervision
 • Gode muligheder for kurser og uddannelse

Det er væsentligt at vores nye pædagog:

 • Kan indgå i arbejdet som kontaktpædagog og udarbejde mål/delmål samt dokumentere i den unges individuelle plan
 • Vil arbejde anerkendende og bidrage positivt til en tværfaglig indsats
 • Ser beboeren og de pårørende som de vigtigste og ligeværdige samarbejdspartnere
 • Vil arbejde med personlig og faglig udvikling, herunder som sagssupervision
 • Kan navigere i en hverdag med mange forskellige udfordringer, tage initiativ og ansvar
 • Vil bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø
 • Kan arbejde struktureret og følge de aftaler og planer der er lagt for den enkelte elev

Fløjen er et botilbud for børn og unge mellem 0-25 år med synsnedsættelse og mindre funktionsnedsættelser, som går i skole, tager STU eller er visiteret til § 104 tilbud. Pt. bor der 8 unge i alderen 15-21 år. Derudover er der tilknyttet to unge i aflastningstilbud.

De primære mål for det pædagogiske arbejde er, at støtte og vejlede beboerne i udvikling af sociale og faglige kompetencer, der giver dem bedst mulige betingelser for inklusion i videre uddannelse og arbejdssammenhænge. Dette opnås blandt andet via målrettet pædagogisk arbejde med udvikling af kompetencer og færdigheder indenfor ADL, IKT og mobility.

Personalet vejleder, støtter og guider de unge til at opnå kompetencer til at tage ansvar for egne hverdagsaktiviteter, som rengøring, madlavning, sundhed, og et aktivt socialt liv..
De unge der bor på Fløjen deltager gerne i koncerter, festival og tager på udflugter, endagsture og ferieture.

Fløjen er beliggende centralt på Synscenter Refsnæs i Midterhuset som sammen med Efterskolen er rammen om et aktivt ungemiljø.

Hverdagen foregår i et tæt tværfagligt samarbejde mellem pædagoger, lærer, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter.

Arbejdstiderne er fordelt over hele døgnet hele året rundt, med arbejde hver anden weekend. Der er rådighedsvagter på hverdage og døgnvagter i weekender og ferier. Primært aftenvagter idet de unge er i andre tilbud i dagtimerne.

Vi er klar til, at du kontakter os for at høre mere om stillingen

Kontakt:

Afdelingsleder Tine Poulsen: 24 67 76 98 eller områdeleder Susanne Johansen: 30 45 95 63.

Se i øvrigt vores hjemmeside www.synref.dk, hvor du blandt andet kan finde vores kerneopgave, og pædagogiske grundlag.

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende børneattest og straffeattest til offentligt brug.

Ansøgningsfrist:

21. marts 2021

Samtaler:

24. marts 2021

Ansættelse:

1. maj 2021 eller snarest derefter

Søg jobbet

 

Om Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse. Børn og unge, der er optaget i Synsregistret eller opfylder kriterierne herfor, kan gøre brug af tilbuddene. Målgruppen omfatter også børn og unge med yderligere funktionsnedsættelser.

Synscenter Refsnæs er et højt specialiseret tilbud, som arbejder vidensbaseret og tværfagligt med udvikling, læring, trivsel og medborgerskab for målgruppen i et landsdækkende samarbejde.

Tilbuddene omfatter vidensarbejde, specialrådgivning og vejledning, individuel udredning, kursustilbud og gruppeforløb, materialeproduktion, skole, efterskole, STU og botilbud.

Læs mere om Synscenter Refsnæs på vores egen hjemmesideFacebook og LinkedIn