Dokumentations- og projektmedarbejder til pædagogisk praksis på Synscenter Refsnæs

Vil du være med til at kvalificere den skriftlige, pædagogiske dokumentation i Botilbuddene på Synscenter Refsnæs – og har du lyst til at arbejde med kvalitetssikring og understøtte faglige udviklingsprojekter?

Botilbuddene på Synscenter Refsnæs søger en medarbejder der skal indgå i dokumentationsarbejdet på en række områder. Arbejdet vil være både på individuelle planer i forhold til de enkelte børn og unge og i mere generelle dokumentations opgaver og projekter på tværs af Synscenter Refsnæs.

Du vil blive en central medarbejder, som skal koordinere og udføre dine opgaver i tæt samarbejde med ledere og pædagoger på botilbuddene. Du skal bidrage med skarpe skriftlige kompetencer og evner til i samarbejde at levere skriftlig dokumentation på et højt, kvalificeret niveau.

Der vil i stillingen indgå deltagelse i pædagogisk arbejde i mindre omfang, særligt i opstartsfasen med henblik på at opnå kendskab til børn, unge og det pædagogiske arbejde der skal dokumenteres.

Stillingen vil primært bestå af arbejde i dagtimerne og arbejdstiden tilrettelægges ud fra princip om gensidig fleksibilitet.
Stillingen opslås som en fuldtidsstilling, men ønsker du deltid kan dette være en mulighed.

Opgaverne

 • Deltagelse i personalemøder, hvor der dokumenteres i individuelle planer i mål og delmål
 • Oprette (Dagbogs skabeloner) og udarbejde individuelle planer i samarbejde med kontaktpædagoger
 • Udarbejdelse af statusdokumenter, notater, indberetninger m.m. i samarbejde med afdelingsledere og pædagoger
 • Tovholder på Den danske kvalitetsmodel på tværs af Synscenter Refsnæs – deltage i arbejdet på Socialområdet i Region Sjælland
 • Deltage i arbejdet med præsentation af botilbud på Tilbudsportalen, Hjemmeside m.m.
 • Tovholder ved anmeldte tilsyn
 • Deltage i det pædagogiske arbejde på de fire botilbud, i det omfang det giver mening for din opgavevaretagelse
 • Understøtte de faglige projekter

Der er ikke et ensidigt krav om uddannelsesretning, idet det afhænger af dine faglige og personlige kompetencer – vi forestille os at du har en professionsbachelor evt. med overbygning af anden uddannelse.

Vi forestiller os desuden, at du

 • Har erfaring med systematisk dokumentation
 • Er velformuleret, hurtig på tasterne og god til at tænke i ressourcer og muligheder
 • Har kendskab til pædagogisk virksomhed fra botilbud, daginstitutioner, skole, uddannelsesinstitutioner, efterskoler eller lign.
 • Har erfaring med at arbejde struktureret og selvstændigt
 • Kan påtage dig ansvar for og er vedholdende i forhold til opgaveløsning
 • Kan tage initiativ og har situationsfornemmelse
 • Har samarbejdserfaring og lyst til at indgå i mange forskellige samarbejdsrelationer

Du ansættes på Botilbuddene der byder på en stor mangfoldighed i opgaver og gode muligheder for videre uddannelse. Der er desuden mulighed for deltagelse i tværorganisatoriske opgaver på Synscenter Refsnæs som også har skole og specialrådgivning.

Ansøgningsfrist
10.1.19

Samtaler
15.01.19

Ansættelsesdato
1.3.19

Kontaktperson(er):
Navn: Susanne Tina Johansen
Stilling: Områdeleder
Email: sutj@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 01 32
Mobil: 30 45 95 63

Søg stillingen her

Om Synscenter Refsnæs
Synscenter Refsnæs er det landsdækkende specialtilbud til børn, unge og voksne, der er blinde eller har synsnedsættelse. Alle børn og unge, der er opført i Synsregistret, kan gøre brug af vores tilbud.

Synscenter Refsnæs tilbyder: Synsprofessionel rådgivning og vejledning på Synscenter Refsnæs og skræddersyede tilbud lokalt i samarbejde med kommuner og kommunikationscentre med henblik på at understøtte inklusion. Undervisning efter folkeskoleloven med mulighed for boophold. Tilgængelige undervisningsmaterialer, der er tilrettelagt for blinde og svagsynede i vuggestuer, børnehaver og skoler. Udvikling af og rådgivning om inklusionsteknologi. Læs mere om Synscenter Refsnæs på vores Facebook og LinkedIn