Synscenter Refsnæs deltager i forsknings og udviklingsprojektet

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber – et perspektiv for indsatsen

En undersøgelse af socialpædagogiske metoder og indsatser på socialområdet i Region Sjælland

Arbejdet foregår i et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde mellem Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, og de valgte sociale tilbud i Region Sjælland.
Lektor, ph.d. Anne Breumlund og lektor, ph.d. Inger Bruun Hansen er projektansvarlige og
projektudøvere i det toårige forskningsprojekt.

Formålet med forsknings- og udviklingsprojektet Borgerens inklusion i lokale fællesskaber – et
perspektiv for indsatsen er at kvalificere indsatsen i Region Sjællands fjorten tilbud på
socialområdet, således at den samlede indsats, herunder de socialpædagogiske metoder, i højere
grad peger i retning af borgerens mulighed for inklusion i lokale fællesskaber og på sigt i
lokalsamfundet.

Forskningsprojektet skal skabe viden om, hvad der henholdsvis hæmmer og fremmer kvaliteten i
indsatsen i de regionale sociale tilbud i forhold til at skabe et sammenhængende forløb for den
enkelte borger med et inkluderende perspektiv, som også omfatter borgernes forestillinger.

Undersøgelsesresultaterne danner grundlag for et efterfølgende udviklingsprojekt, hvis formål er at
opnå konkrete løsninger på og anbefalinger til, hvordan socialområdet i Region Sjælland kan kvalificere indsatserne og understøtte fremtidige inkluderende processer gennem samarbejde herom.

Afdelingsleder Rie Christensen varetager samarbejdet med forskerne sammen med en gruppe medarbejdere.