Velkommen til Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er det landsdækkende specialtilbud til børn, unge og voksne, der er blinde eller har synsnedsættelse (0-35 år).  Alle børn og unge, der er opført i Synsregistret, kan gøre brug af vores tilbud.   
Synscenter Refsnæs tilbyder:

  • Synsprofessionel rådgivning og vejledning på Synscenter Refsnæs og skræddersyede tilbud lokalt i samarbejde med kommuner og kommunikationscentre med henblik på at understøtte inklusion.
  • Undervisning efter folkeskoleloven med mulighed for boophold.
  • Tilgængelige undervisningsmaterialer, der er tilrettelagt for blinde og svagsynede i vuggestuer, børnehaver og skoler.
  • Udvikling af og rådgivning om inklusionsteknologi.

Synscenter Refsnæs kerneopgave

Synscenter Refsnæs bidrager med specialiseret viden og kompetencer til at fremme trivsel, læring og udvikling for og i samarbejde med børn, unge og voksne med synsnedsættelse eller blindhed.

Med udgangspunkt i den enkelte styrkes forudsætninger for inklusion og medborgerskab via dialog og samarbejde med netværk (pårørende m.fl.), kommuner og Socialstyrelsen m.fl.