Den Danske Synstaske

Synstasken er etableret for, at synskonsulenter for småbørn og flerhandicappede, kan have et ens udgangspunkt og fundament for afprøvning af børn og unge med forsinket synsudvikling.

Synstasken er første gang produceret i 1999. Efterfølgende er synstasken evalueret i den landsdækkende netværksgruppe af synskonsulenter for småbørn og flerhandicappede, i oktober 2004.

Den Danske Synstaske anvendes til at vurdere barnets og den unges funktionelle syn og synsudvikling. Synsafprøvningen gøres løbende og over tid, og på registreringsarket kan der noteres barnets og den unges synsreaktioner og andre observationer.

Det er igennem leg og samvær barnets og den unges opmærksomhed fanges.
De observationer synskonsulenten gør sig via synsafprøvningerne, drøftes og deles fortløbende med de personer, der til daglig omgås børnene og de unge med synshandicap.
Der er nu fire synsniveauer i Den Danske Synstaske.

Synsniveau 0:

Hvor barnets interesse for og reaktioner på lyd, lys og reflekser afprøves, samt barnets reaktionstid og vedholdenhed.

Synsniveau 1:

Hvor barnets interesse for og reaktioner på ansigter i forskellige størrelser og farver, præsenteres i forskellige afstande, samt genstande til en vurdering af barnets synsfelt, derudover Lea Gratings paddels, et standardiseret synsafprøvnings materiale.

Synsniveau 2:

Hvor barnets evne til at følge ting i bevægelse afprøves, og barnets øjenmobilitet og hovedbevægelser/drejning observeres.

Synsniveau 3:

Hvor der afprøves, i hvor stor udstrækning barnet har brug for gode kontraster.

Synsniveau 4:

Hvor barnets interesse for billeder, former, farver og symboler kan afprøves.
Andre synsafprøvningsmaterialer som Kay Pictures, BUST og LH kortene (svensk/finsk materiale fra Lea Hyvarinen) kan benyttes, alt efter hvor i synsudviklingen barnet eller den unge befinder sig.

God arbejdslyst.

Lis Ourø Hansen, synskonsulent , Mariane Larsen, synskonsulent
Kursusafdeling Stausgård

Synscenter Refsnæs Tlf.: 59 57 01 52  og 59 57 02 54.