Botilbud

Synscenter Refsnæs' døgnophold består af fire botilbud: Birke- og Egehuset, Fløjen og Efterskolen og dertil mulighed for ophold i prøvelejlighed og et individuelt beskæftigelsestilbud.

Lovgrundlag

Visitation jf. Serviceloven §§ 66, 107, 108 og 104.

Målgruppe

Børn og unge op til 35 år med synsnedsættelse. Botilbuddene modtager børn og unge, hvor synsnedsættelsen er den primære funktionsnedsættelse, evt. i kombination med lettere psykiske eller fysiske udfordringer samt børn og unge med synsnedsættelse, yderligere funktionsnedsættelser og komplekse diagnoser. replica rolex sky dweller watches 

Transport til og fra botilbud

I tilbuddet er indeholdt transport til hjemmebesøg i weekender og ferier til centrale steder i Danmark, Sjælland, Fyn og Jylland. Kørsler ca. hver anden weekend og i de fleste ferier og helligdage.

Pædagogisk tilgang, indsats, metoder samt resultatdokumentation

Se under de enkelte Botilbud – Fløjen, Efterskolen, Egehuset og Birkehuset.

Kvalitetssikring

Botilbuddet arbejder efter den danske kvalitetsmodel og bliver løbende kvalitetsvurderet af Socialafdelingen i Region Sjælland. Tilbuddet er godkendt af Socialtilsyn Øst, og Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med botilbuddet. Klik her for at læse de seneste tilsynsrapporter.
Her kan du finde en pjece omkring dialog og samarbejde med brugere og pårørende på Socialområdet

Kontakt – aftale om besøg, praktik eller en uforpligtende snak

Er du interesseret i at høre mere om vores botilbud, er du meget velkommen til at kontakte områdeleder Susanne Johansen. Det er altid muligt at aftale et besøg efterskolen.

Det er muligt at få et praktikophold på 1-2 uger for at prøve, om tilbuddet er noget for den unge – praktik er uden beregning.