Oversigt


Kursus om iPadens muligheder for synshandicappede

Kurset henvender sig til undervisere, pædagoger, støttepersoner til elever med synshandicap, øvrige faggrupper/fagpersoner der arbejder med synshandicappede, samt forældre/bedsteforældre til børn med synshandicap.

Kursets formål

er at give deltagerne kendskab til og mulighed for at afprøve forskellige muligheder der ligger for synshandicappede i forhold til brug af en iPad.

Kursussted

Lokalt (eller alternativt på Synscenter Refsnæs)

Her kan du se alle vores medarbejderkurser


Regler for nedslag i kursusafgift ved afmelding:

Ved afmelding senest 1 mdr. før kursets start refunderes 50 % af kursusafgiften

Ved afmelding 30 – 14 dage før kursets start refunderes 25 % af kursusafgiften

Ved senere afmelding refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution