Medarbejderkurser

11/09 - 2017:  Kursus for personale, der underviser punktlæsende skoleelever

Lærere, støttepersoner og pædagoger, der underviser eller skal undervise inkluderede blinde og punktlæsende elever i folkeskolen....Læs mere

Regler for nedslag i kursusafgift ved afmelding:

Ved afmelding senest 1 mdr. før kursets start refunderes 50 % af kursusafgiften

Ved afmelding 30 – 14 dage før kursets start refunderes 25 % af kursusafgiften

Ved senere afmelding refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution