Weekendkursus for forældre til et barn med en NCL (SV) diagnose

Dato

Uge 43, 2018 fredag d. 26. til søndag d. 28. oktober

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til alle forældre til børn og unge med en NCL diagnose. Også forældre der har mistet et barn med en NCL sygdom kan deltage i kurset

Mål med kurset

NCL-forældrekredsen er hinandens betydningsfulde netværk. Dette følges der op på under NCL- forældrekurserne. Kurserne tilrettelægges med en blanding af faglige og sociale aktiviteter. For eksempel oplæg ved Spielmeyer- Vogt- Teamets lægekonsulent om de seneste lægelige opdateringer, oplæg om pædagogisk- socialfaglige eller behandlingsmæssige tiltag eller oplæg af eksistentiel karakter.

Et vigtigt formål med weekenderne er erfaringsudveksling mellem forældrene – herunder at nye henholdsvis erfarne NCL- forældre får tid til at tale sammen.

Kursets indhold

På kurset veksles mellem faglige oplæg – lægefaglige, samt oplæg omhandlende pædagogisk- socialfaglige temaer, herunder oplæg til refleksion og samtale med et eksistentielt indhold. Der indlægges god tid til samtale og refleksion nye og mere erfarne forældre imellem.

Kursets organisering

Kurset foregår i en vekselvirkning mellem oplæg, dialog i mindre grupper og socialt samvær.

Kursusafgift

Kurset er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for deltagerne.

Tilmelding

Synscenter Refsnæs udsender invitation til forældregruppen og der skal derefter tilmeldes via hjemmesiden.

Sted

Synscenter Refsnæs
Kursusafdeling Stausgård
Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktpersoner

Synscenter Refsnæs’ specialkonsulenter for børn og unge med en NCL diagnose (Spielmeyer Vogt- Teamet)

Susanne Højgaard Joensen
Specialpædagogisk konsulent
Telefon: 93 56 62 48
Mail: sjoen@remove-this.regionsjaelland.dk

Susan Fugger
Specialpædagogisk konsulent
Telefon: 23 20 77 12
Mail: sufu@remove-this.regionsjaelland.dk 
 
Anne Hamann
Socialrådgiver
Telefon: 20 46 25 67
Mail: aehm@remove-this.regionsjaelland.dk