Udredningsforløb for børn 0-6 år med synsnedsættelse eller blindhed og yderligere funktionsnedsættelse eller blindhed og yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre

Uge

36, 2018 mandag den 3. til fredag den 7. september

Hvem henvender forløbet sig til?

Forældre, som har et barn eller en ung med synsnedsættelse i alderen 0-6 år med CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser. Forløbet henvender sig både til nye familier og familier, som tidligere har været på Synscenter Refsnæs.

Bor barnet eller den unge på døgninstitution kan støttepersoner deltage med skriftlig forældresamtykke. Børnene matches på hold ift. alder, udviklingsniveau og fysisk formåen, derfor er der fælles ansøgningsfrist 0-17 år.

Mål med forløbet

Det forventes, at eleven får:

 • Oplevelser og erfaringer, der fremmer dets synsmæssige opmærksomhed
 • Oplevelser og erfaringer, der fremmer dets øvrige sansemæssige opmærksomhed
 • Begyndende kendskab til alternativ kommunikation
 • Mulighed for at danne relationer til andre børn/unge og voksne
   

Det forventes, at forældrene får: 

 • Viden om elevens generelle udvikling set i fht. synsnedsættelse
 • Viden om elevens synsmæssige ressourcer og udfordringer
 • Viden om syn og synskompenserende materialer
 • Tværfaglig rådgivning, praktiske handleforslag og hjælpemidler til eleven
 • Konkrete forslag til, hvordan elevens trivsel, udvikling og læring kan støttes
 • Mulighed for samvær, netværksdannelse og gensidig inspiration med forældre i samme situation

Med forældrenes tilsagn forventes det, at fagprofessionelle får:

 • Viden om den enkelte elevs ressourcer og udfordringer
 • Viden om hvordan en synsnedsættelse påvirker elevens udvikling og andre funktionsnedsættelser
 • En tværfaglig udviklingsbeskrivelse til brug for den lokale synskonsulents videre vejledning
 • Konkrete forslag til at arbejde videre med elevens trivsel, udvikling og læring i dagtilbuddet

Forløbets indhold

Alt efter elevernes alder og udviklingsniveau arbejdes med følgende emner:

 • Funktionelt syn, synsudvikling, synsstimulation og synsforståelse
 • Anvendelse af IKT, Flexiboard, PC, iPad
 • Sansemotorik
 • Orientering og mobility
 • Alternativ kommunikation – Aktiv læring og leg
 • Information fra socialrådgiver vedr. lov om social service
 • Udvikling, kontakt, samvær, motivation og læring

Oplægsholderne er synskonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver, mobilityinstruktør og psykolog.

Forløbets organisering

De fire forløb afholdes på Synscenter Refsnæs. Eleverne opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med det tværfaglige team. Under samvær og leg observeres eleverne.

Forældre modtager undervisning, der veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, hvor elever, forældre og det tværfaglige team gensidigt inspirerer hinanden. Der arrangeres også skræddersyede udredningsforløb for grupper af elever lokalt i samarbejde med den lokale synskonsulent og pædagoger i dagtilbud.

Metodebeskrivelse

Udgangspunktet for hele udredningsforløbet er, at den fokuserede observation og vurdering foregår i et tværprofessionelt team. Den tværprofessionelle observation og udredning foregår ved anvendelse af relevante synsafprøvningsmaterialer, motoriske/sansemotoriske- og socio-emotionelle observationer samt eventuelt standardiseret tests, men ikke mindst med afsæt i erfaringsbaseret tiltag og viden.

Opfølgning

Der afsluttes med en samtale, hvor teamet giver specialrådgivning om elevens trivsel, udvikling og læring. Elevens lokale synskonsulent og andre relevante personer kan deltage i samtalen. Efterfølgende sendes rapport til forældrene og de samarbejdspartnere, forældrene har givet skriftlig samtykke til.

Forløbsafgift

Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit.

Sted

Synscenter Refsnæs
Kursusafdeling Stausgård
Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktperson

Kursustilrettelægger, Synskonsulent Connie Horndrup
Mail: cchh@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 61
Mobil: 23 81 84 70

Ergoterapeut, Bonnie Petersen
Mail: bdpe@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 23
Mobil: 24 76 33 36

Henvendelsesfrist

Synskonsulent og forældrene udfylder henvendelsesskema med relevante oplysninger om barnets syn, yderligere funktionsnedsættelser, udvikling og hvad der ønskes særligt fokus på.

Henvendelsesskema sendes på mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk senest d. 1. maj 2018. Synscenter Refsnæs sender herefter besked til familien, om de tilbydes en plads. Familien skal efterfølgende bekræfte, at de ønsker at deltage via hjemmesiden: www.synref.dk.

Samtykkeerklæring og fototilladelse sendes inden forløbet.

Deltagerantal

Der kan deltage 4-5 elever/familier på dette forløb.

Andre relevante tilbud

Kursus for personale, der arbejder med børn og unge 0-17 år med blindhed, synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser.