Sommerskolen

Dato

Uge 26 søndag d. 25. juni til lørdag d. 1. juli 2017.

Hvem henvender sommerskolen sig til?

Inkluderede børn og unge med synsnedsættelse og blindhed fra hele landet fra 1. til 9. klasse og 10. klasse hvis eleven går i specialklasse.
Børn og unge der er forholdsvis selvhjulpne og som har lyst til 8 dages lejrliv.

Effekt af sommerskolen

Deltagerne får mulighed for:

 • Samvær med ligestillede
 • At ”overleve” i en anderledes hverdag
 • At opleve succes på andre måder end de kendte
 • At opleve at have noget at bidrage med til en gruppe
 • Erfaring med at etablere sociale kontakter i en mindre og større gruppe
 • At øge bevidstheden om personlige kompetencer
 • Udfordringer
 • At overskride egne grænser.

Sommerskolens indhold

Sommerskolen vil indeholde forskelligartede aktiviteter, fælles og gruppevis. Aktiviteterne er tilpas- set elevernes synsmæssige status og friluftslivets muligheder.
Samvær og samarbejde om aktiviteter og opgaver giver eleverne mulighed for at afprøve nye sider af sig selv.

 • Udgangspunkt i årets overordnede emne, med oplæg og aktiviteter
 • Aktiviteter på tværs af grupperne
 • Lege og samvær, sang, musik og spil
 • ADL i praksis
 • Lave mad på bål
 • Overnatte i telt
 • Socialt fællesskab
 • Fysisk udfoldelse

Samvær med ligestillede vægtes højt. Der vil være fokus på sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse.

Kursusafgift

600 kr.

Sted

Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Indstillingsfrist

Synskonsulenten indstiller mulige deltagere til Synscenter Refsnæs, hvorefter der i april måned udsendes invitation fra Synscenter Refsnæs.

Tilmeldingsfrist

Senest fredag d. 5. maj 2017

Tilmelding Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen 112
4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk

Deltagerantal

Ca. 100 børn og unge