Sommerskole for børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen

Deltagerne dyrker deres unikke fælles netværk, leger, genopfrisker og lærer færdigheder gennem aktiviteter som er genkendelige i indhold og struktur

Dato

Uge 26 søndag d. 25. til fredag d. 30 juni 2017.

Hvem henvender sommerskolen sig til?

Alle børn og unge med NCL (SV)- diagnoser og deres støttepersoner

Effekt af sommerskolen

Sommerskolen skal betragtes som både et kursus- og et lejerskoleophold.
Formålet med sommerskolen er at:

  • Børnene og de unge mødes og danner og vedligeholder deres indbyrdes netværk, samtidig danner det ledsagende støttepersonale et fagligt netværk
  • Understøtte og stimulere børnenes og de unges hukommelse - ved at arbejde med velkendte aktiviteter i et genkendeligt og trygt miljø
  • Det valgte tema, som er gennemgående for ugens aktiviteter – har både sang, leg, dans og fest som faste indslag
  • Temaet vælges med udgangspunkt i børnenes interesser og paratviden, for at underbygge og stimulere børnenes langtidshukommelse. Erfaringen viser, at gamle færdigheder, som omgivelserne troede for længst var gået tabt, pludselig vækkes

Sommerskolens indhold

Børnenes og de unges familier, samt det ledsagende støttepersonale opfordres til at forberede og tale med børnene og de unge om årets sommerskoleprogram. Formålet er igen at stimulere og vække børnenes langtidshukommelse: Hvem fra mit SV- netværk kommer med i år? Hvad skal vi opleve? Hvad skal jeg have med? Hvem skal være min støtteperson i år?

Sommerskolen er præget af megen sang og musik, som er med til at stimulere de unges langtidshukommelse. Programmet tilrettelægges således at dagen struktureres ud fra sange og aktiviteter som børnene og de unge har kendt i mange år.
Det er en uge som bærer præg af gensynsglæde med gamle venner, leg, læring og livsglæde.

Sommerskolens organisering

Sommerskolen skal betragtes som både et kursus- og et lejrskoleophold.

Opfølgning

SV-Teamet får via sommerskolerne et vigtigt indblik i børnenes status og i aktuelle problemstillinger og spørgsmål på området.
SV-Teamet følger gennem året løbende op via rådgivning og vejledningsbesøg i det enkelte barns personalegrupper og i familien.

Kursusafgift

600 kr. for børnene og de unge med SV sygdommen. Ca. 4.500 kr. for ledsagende støttepersoner.

Sted

Sommerskolen foregår på: Pindstrup Centret,
Johannes F. La Cours Allé 1,
Pindstrup, 8550 Ryomgård.

Kontaktpersoner

Specialkonsulent Susan Fugger
Mail: sufu@remove-this.regionsjaelland.dk 
Telefon: 23 20 77 12

Specialkonsulent Anne Margrethe Andersen
Mail: aman@remove-this.regionsjaellan.dk
Telefon: 93 56 62 48

Socialrådgiver og koordinator Anne Hamann
Mail: aehm@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 20 46 25 67

Ansøgningsfrist

Synscenter Refsnæs sender i løbet af foråret invitationer ud til alle børn og unge med Spielmeyer Vogt sygdommen, forældre og eventuelt bosted med oplysninger om pris for opholdet samt
praktiske oplysninger. Der udsendes sammen med invitationen til sommerskolen et følgebrev til støttepersonalet, for at disse, sammen med børnene og de unge, kan forberede årets sommerskole.

Andre relevante kursustilbud

Uge 14 2017 Kursus for personale der arbejder med børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen.

Det er ikke længere muligt at ansøge.