Skolestartsvurdering

Tværfagligt udredningsforløb med fokus på syn, motorik og generel udvikling, for svagsynede 5 – 6 årige børn og deres forældre.

Dato

Uge 49 mandag d. 4. december til fredag d. 8. december 2017.

Hvem henvender forløbet sig til?

Børn, der er på et udviklingsniveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede, individuelle tests og observationer. Børnene må ikke være undersøgt af testen, Wechler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-IV) det seneste år før kurset.

Effekt af forløbet

For forældrene:

  • Teoretisk og praktisk viden om syn og synsafprøvning, synskompenserende materialer, psykologiske testmaterialer, ADL og sansemotorik. Alt set i relation til skolestart
  • Viden om deres barns udvikling, ressourcer og begrænsninger – via en tværfaglig vurdering
  • Redskaber til at hjælpe barnet med, at kompensere for eventuelle vanskeligheder

For børnene:

  • Viden om at andre end de selv har en synsnedsættelse
  • Erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe
  • Opleve at få mere formaliserede krav i forbindelse med opgaveløsning og via psykologisk testning

For professionelle:

  • Viden om barnets udvikling, ressourcer og begrænsninger
  • Viden om barnets behov omkring læring og stimulering inden skolestart
  • Viden om hvilke synskompenserende materialer barnet kan profitere af

Forløbets indhold

Børnene får foretaget en grundig pædagogisk synsudredning, en psykologisk udredning og en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i synsrelaterede og generelle problemstillinger, der er aktuelle i forbindelse med tiden op til skolestart og ved skolestart, ligesom de får indblik i de undersøgelser børnene gennemgår i ugen løb.

Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger og psykolog. En eftermiddag er de i gymnastiksalen til sansemotorisk observation sammen med ergo-/ og fysioterapeut. Forældrene undervises i undervisningslokalet. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser.

Der kan maksimalt deltage 4 børn i et forløb.

Opfølgning

Forløbet afsluttes med en individuel samtale, hvor synspædagog, psykolog og ergo-/fysioterapeut gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Udover foræl- drene kan barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det.

Efter forløbet udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til forældrene, samt de personer/institutioner, forældrene har givet skriftligt samtykke til.

Forløbsafgift

Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed gratis.

Sted

Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktperson Kursustilrettelægger, synskonsulent Lis Ourø Hansen
Mail: lhen@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 29 25 27 50

Henvendelsesfrist

Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet udfylder henvendelsesskema i samarbejde med forældrene barnet til forløbet.

Henvendelsesskemaet skal være kursusafdelingen i hænde senest medio august 2017. Henvendelsen sendes til Synscenter Refsnæs´mail: synscenter-refnaes@remove-this.regionsjaelland.dk

Senest 2 måneder før forløbet får familien besked på om de er optaget på forløbet og hvilken uge, de vil blive tilbudt.

Andre relevante kursustilbud

Uge 19, 2017 Kursus for personale, der underviser svagsynede elever i folkeskolen.

Det er ikke længere muligt at ansøge.