Observationsophold og skolestartsvurdering for blinde 3-6 årige børn og deres forældre

Udredningsforløb for blinde 3 - 5 årige børn, som forventes at blive punktlæsere, og hvor der er behov for et udredningsforløb med observation og rådgivning ved et tværfagligt team

Dato

Uge 4 mandag d. 22. til fredag d. 26. januar 2018.

Hvem henvender forløbet sig til?

Blinde børn på 3 - 5 år, som forventes at blive punktlæsere, og hvor der er behov for et udredningsforløb med observation og rådgivning ved et tværfagligt team.

Blinde børn på 5-6 år, hvor der ønskes en skolestartsvurdering, og hvor barnet er på et udviklingsniveau, der gør det i stand til at indgå i formaliserede, individuelle tests og observationer. Børnene må ikke være undersøgt af en psykolog det seneste år før forlæbet.
Forældre som skal tilegne sig nødvendig viden og hente inspiration i forhold til den særlige situation, at være forældre til et blindt barn.

Effekt af forløbet

Det forventes at forældre, børn og professionelle får følgende udbytte af forløet:

Forældre

 • Større viden om betydningen af barnets synsmæssige udfordringer, og hvad det indebærer at være forældre til et blindt barn
 • Viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle vanskeligheder, som der skal tages højde for
 • Rådgivning, forslag og praktiske anvisninger til hvilke tiltag, der skal sættes fokus på i forhold til de ældste børn og kommende skolestart
 • Mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation

Barnet

 • Samvær og erfaringer i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe af blinde småbørn
 • En begyndende erkendelse af, at andre børn er i samme situation
 • Nye oplevelser, færdigheder og større krav ved opgaveløsning

Professionelle

 • En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning
 • Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger
 • Konkrete anvisninger til, hvordan de kan arbejde videre med barnet
 • Viden om hvilket undervisningstilbud, der vil være optimalt for barnet

Forløbets indhold

Børnene får foretaget en pædagogisk og en sansemotorisk observation, og eventuelt en psykologisk observation og test. Aktiviteter og afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder og modenhed.

Der udarbejdes en tværfaglig udviklingsbeskrivelse af barnets funktionsniveau samt forslag til tiltag, med udgangspunkt i ønsker fra forældrene og den lokale synskonsulent.
Kurset er et supplement til den lokale vejledning.

Forløbets organisering

I dagtimerne beskæftiges, afprøves og observeres børnene i kursusafdelingens børnehave, af det tværfaglige team med særlig viden om blinde børn.
 
Forældrene modtager sideløbende teoretisk og praktisk vejledning og undervisning i blindepædagogiske principper og metoder, samt aktuelle emner og problemstillinger. Emnerne kan være: brug af intakte sanser, orientering og mobility, før-punkt og punktskrift, sansemotorik, kommunikation, skoleparathed, leg, samvær og sociale kompetencer samt kompenserende hjælpemidler.

Der vil blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration.

Opfølgning

Forløbet afsluttes med en forældresamtale, hvor synspædagog, terapeut og eventuelt psykolog gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter forløbet udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet skriftligt samtykke til.

Forløbsafgift

Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis.

Deltagerantal

Der kan maksimalt deltage 5 børn på opholdet.

Sted

Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktperson

Synskonsulent og instruktør i orientering og mobility
Lene Kreuter
Mail: lehl@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 63

Henvendelsesfrist

Barnets lokale synskonsulent udfylder henvendelsesskema i samarbejde
med forældrene.

Henvendelsesskemaet sendes senest 3 måneder før kursusstart til
Synscenter Refsnæs´mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk

Andre relevante kursustilbud og forløbstilbud

Uge 16 og uge 48, 2017; uge 20, 2018 Førstegangsforløb for forældre med 0 - 3 årige småbørn
med synshandicap

Uge 17; 2017 Observationsophold for blinde 0 – 4 årige børn og deres forældre
Uge 10; 2017 Kursus for pædagoger, dagplejere og terapeuter i institutioner der arbejder med blinde og svagsynede børn

Det er ikke længere muligt at ansøge.