Observationsophold for svagsynede 3-5 årige børn og deres forældre

Udredningsforløb for svagsynede 3 - 5 årige børn, med behov for tværfaglig syns- og udviklingsvurdering samt specialrådgivning til forældre.

Dato

Uge 36 mandag d. 4. til fredag d. 8. september 2017.

Hvem henvender kurset sig til?

Forældre til småbørn med synshandicap, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team.

Effekt af kurset

For forældrene:

 • Viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder
 • Viden om betydningen af barnets synshandicap
 • Generel viden om syn og synskompenserende materialer
 • Viden om hvad det indebærer at være forældre til et barn med synshandicap
 • Rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyn til tiltag i forhold til deres barn
 • Samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation

For barnet:

 • Begyndende erkendelse af at andre er i samme situation som én selv
 • Erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe

For professionelle:

 • Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger
 • Viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling
 • En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning
 • Daginstitutionspersonale får konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet

Kursets indhold

Forældrene undervises i synshandicappets betydning for barnets udvikling. Undervisningen er
tilrettelagt efter barnets alder og udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner:

 • Funktionelt syn og synsafprøvnings-materiale
 • Auditiv opmærksomhed
 • Synets indflydelse på den motoriske udvikling
 • ADL, aktiviteter i dagliglivet, praktiske færdigheder
 • Udvikling, kontakt, interaktion og motivation

Oplægsholderne er synskonsulent, skolekonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, ADL instruktør og psykolog.

Kursets organisering

Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synskonsulenter, talepædagoger og psykolog. En eftermiddag vil foregå i ergo –/ fysioterapeutens lokale, hvor der foretages sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusaf- delingen.

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Under opholdet vil der blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration.

Der kan deltage 5 – 6 børn/familier på dette kursus.

Opfølgning

Kurset afsluttes med en individuel samtale, hvor synskonsulent/talepædagog, ergo-/ fysioterapeut og eventuelt psykolog, giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene, samt de personer/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til.

Kursusafgift

Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis.

Sted

Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktperson

Kursusleder, synskonsulent, ADL instruktør Mariane Larsen
Mail: malr@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon 59 57 02 54, mobil 93 56 64 77

Indstillingsfrist

Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 2, til ansøgning af kurset, med relevante oplysninger omkring barnets syn og øvrige udvikling, samt samtykkeerklæring og fototilladelse.

Indstillingsskema, sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400
Kalundborg senest 3 mdr. før kursets start eller til mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk

Synscenter Refsnæs sender herefter besked til familien om de er optaget på kurset, samt program og deltagerliste.

Andre relevante kursus muligheder

Det er ikke længere muligt at ansøge.