Observationsophold for svagsynede 3-5 årige børn og deres forældre

Observationsforløb for forældre til synshandicappede småbørn i alderen

3 – 5 år, med fokus på tidlig stimulering og tværfaglig syns- og udviklingsvurdering af barnet.

Dato

Uge 17 mandag d. 23. til torsdag d. 26. april 2018.

Hvem henvender forløbet sig til?

Forældre til synshandicappede småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men
hvor der på nuværende tidspunkt er behov for en udredning af barnet.

Effekt af forløbet

Det forventes at forældrene får

 • Viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder.
 • Viden om betydningen af barnets synshandicap.
 • Generel viden om syn og synskompenserende materialer.
 • Viden om hvad det indebærer at være forældre til et barn med synshandicap.
 • Rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyn til tiltag i forhold til deres barn.
 • Samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation.

Det forventes at børnene får

 • Begyndende erkendelse af at andre er i samme situation som en selv.
 • Erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe.

(Børnene har en alder og et udviklingsniveau, der bevirker at effekten for dem endnu
ikke er målbar.)

Det forventes at professionelle får

 • Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger
 • Viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling
 • Tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning
 • Konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet i daginstitutionen

Forløbets indhold

Forældrene vil modtage generel og specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive
undervist i følgende emner:

 • Brug af syn og synsstimulation
 • Ideer til lege og samvær
 • Kommunikation
 • Sansernes betydning for børn med synshandicap
 • Synets indflydelse på den motoriske udvikling
 • Udvikling, kontakt, interaktion og motivation

Oplægsholderne er synskonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, mobilityinstruktør og psykolog.

Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger, talepædagoger og psykolog. En af kursusdagene vil foregå i ergo-/ fysioterapeutens lokale, hvor der foretages sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kur- susafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser.

Forløbet vil være tilrettelagt således, at forældrene indgår i observationen af deres barn og dermed får inspiration fra såvel det tværfaglige team som andre forældre. Der kan deltage 5 – 6 børn/familier på dette forløb.

Opfølgning

Forløbet afsluttes med en individuel samtale, hvor synspædagog/talepædagog, ergo-/ fysioterapeut og eventuelt psykolog, giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter forløbet udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene, samt de personer/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til.

Forløbsafgift

Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed gratis.

Sted

Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktperson

Kursusleder, synskonsulent, ADL instruktør Mariane Larsen
Mail: malr@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon 59 57 02 54 Mobil 93 56 64 77

Henvendelsessfrist

Synskonsulent og forældre udfylder henvendelsesskema med relevante oplysninger om barnets syn og øvrige udvikling, samt samtykkeerklæring og fototilladelse. Henvendelsesskemaet skal være kursusafdelingen i hænde senest 3 måneder før forløbets afholdelse. Ca. 2 måneder før forløbsstart, får familien besked på, om de er optaget.

Det udfyldte henvendelsesskema, sendes på mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk

Det er ikke længere muligt at ansøge.