Forløb for svagsynede skolebørn i 2. - 6. klasse

Dato

Uge 12 søndag d. 1. til fredag d. 6. oktober 2018.

Hvem henvender forløbet sig til?

Svagsynede elever fra folkeskoler og specialskoler.

Forløbene forudsætter at eleverne er mobile, er i stand til at kommunikere samt er i stand til at klare basal personlig pleje.
Forældrene tilbydes et kort ophold fra torsdag til fredag, med mulighed for individuel samtale fredag formiddag.

Effekt af forløbet

Eleverne får mulighed for at:

 • Etablere sociale kontakter med ligestillede
 • Opnå indsigt i egne personlige og sociale kompetencer ved deltagelse i undervisning og aktiviteter tilrettelagt for synshandicappede
 • Opnå øget indsigt i egen synsfunktion
 • Stifte bekendtskab med synskompenserende IKT og materialer

Forløbets indhold

Den enkelte forløbsuge tilrettelægges så vidt muligt efter de ønsker og behov som synskonsulenten og forældrene beskriver i henvendelsen. Dog vægtes samværet med ligestillede højt i såvel undervisningen som i fritiden og fokus er blandt andet på sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse.

Forløbene kan derudover blandt andet indeholde undervisning og aktiviteter inden for følgende områder:

 • Syn, diagnoser
 • Læseprøve og staveprøve
 • Orientering og mobility
 • Synskompenserende IKT
 • Forskellige faglige emner tilrettelagt for svagsynede
 • Idræt, svømning, bevægelse
 • ADL
 • Lektielæsning
 • Sociale kompetencer

Forløbets organisering

Eleverne ankommer søndag eftermiddag og forløber frem til fredag middag. Under forløbet vil eleverne modtage undervisning og deltage i aktiviteter, efter et program der er fastlagt på forhånd. Forløbsarrangørerne tilstræber at eleverne i de enkelte forløbsuger matcher hinanden, så programmerne vil blive udarbejdet i forhold til elevens alder, udviklingsniveau, ønsker og kompetencer inden for de rammer Synscenter Refsnæs kan tilbyde.

Forældrene indbydes til en overnatning på Stausgård fra torsdag til fredag middag. Der vil være mulighed for at danne netværk med andre forældre og se sit barn i den sammenhæng, det har været en del af i løbet af ugen. Fredag formiddag tilbydes forældrene en individuel samtale om ugens forløb.

Transport til og fra forløbet afholdes af familien.

Opfølgning

På baggrund af den afsluttende samtale udarbejdes en individuel rapport, som tilsendes de fag- personer og institutioner forældrene har givet samtykke til.

Forløbsafgift

Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed gratis.

Sted

Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktperson Kursustilrettelægger Skolekonsulent Dorte Larsen mail: dlrs@remove-this.regionsjaelland.dk  Telefon: 26 24 87 61

Kursustilrettelægger Synskonsulent Randi Møllebro mail: ranm@remove-this.regionsjaelland.dk 
Telefon: 29 46 46 38

Henvendelsesfrist

Mandag d. 8. januar 2018 for kursus uge 10 og 12, 2018

Henvendelsesskema

Ansøgningsfrist

Fredag d. 2. februar 2018 for kursus uge 10 og 12, 2018

Deltagerantal

Mellem 6 og 12 elever

Det er ikke længere muligt at ansøge.