Kursus for skoleelever i 0. - 1. klasse og deres forældre

Intro til skolekurser på Refsnæs

Dato

Uge 45 mandag d. 6. til torsdag d. 9. november 2017.

Hvem henvender kurset sig til?

Svagsynede og punktlæsende elever i folkeskolens 0. - 1. klasse og deres forældre.

Effekt af kurset

Det forventes at eleverne:

  • Får mulighed for at møde og etablere sociale kontakter med ligestillede
  • stifter bekendtskab med Synscenter Refsnæs som et fremtidigt tilbud

Det forventes at forældrene:

  • Får mulighed for samvær med ligestillede familier med henblik på fremtidig netværksdannelse
  • Stifter bekendtskab med de tilbud Synscenter Refsnæs har til børn i skolealderen
  • Får kendskab til aktuelle emner i relation til børnenes alder og udviklingsniveau.

Kursusindhold

Børnene undervises i en række relevante emner, blandt andet IKT, krop og bevægelse, lyd og ADL
og mobility.

Forældrene undervises samlet blandt andet i sociale kompetencer og auditiv opmærksomhed. Forældre til punktlæsende elever undervises i IKT og de introduceres for punktforkortelser samt taktile skolematerialer. Forældre til svagsynede elever undervises i synskompenserende IKT, lys og optik.

Kursets organisering

Elever og forældre ankommer mandag eftermiddag og kurset afsluttes torsdag middag. Elever og forældre bor sammen på værelser.
Børn og forældre undervises hovedsageligt hver for sig. I fritiden er der mulighed for socialt sam- vær og netværksdannelse.

Opfølgning

Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet en kort rapport, der indeholder en generel beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. Rapporten sendes til forældre samt de fagperso- ner/institutioner forældrene har givet samtykke til.

Kursusafgift

Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis.

Sted

Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktpersoner Kursustilrettelæggere: Skolekonsulent Dorte Larsen Mail: dlrs@remove-this.regionsjaelland.dk Telefon: 26 24 87 61

Synskonsulent Lone Ibsen Mail: Ioi@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 28

Kursusleder: Synskonsulent Randi Møllebro Mail: ranm@remove-this.regionsjaelland.dk 
Telefon: 29 46 46 38

Indstillingsfrist

Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene familien til kurset senest fredag d. 8. september 2017.

Indstillingsskema 7a

Indstillingen sendes til

Synscenter Refsnæs Administrationen
Kystvejen 112
4400 Kalundborg
Mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk

Synscenter Refsnæs sender herefter invitation til familien.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist til kurset er senest fredag d. 13. oktober 2017.

Deltagerantal

Der kan maksimalt deltage 12 familier på kurset.

Det er ikke længere muligt at ansøge.