Kursus for personale der underviser svagsynede elever i folkeskolen

Dato

Uge 19 mandag d. 8. til torsdag d. 11. maj 2017.

Hvem henvender kurset sig til?

Lærere og støttepersoner der underviser svagsynede elever

Effekt af kurset

Det forventes at deltagerne:

  • Får viden om øjne, syn, synsdiagnoser og lys
  • Præsenteres for synskompenserende hjælpemidler, herunder IKT
  • Får teoretisk og praktisk viden om ADL og mobility
  • Opnår viden om synspædagogik
  • Får viden om sanser og sansemotorik
  • Får viden om sociale kompetencer

Kursets indhold

Undervisningen tager udgangspunkt i generelle problemstillinger omkring denne målgruppe. Problemstillinger kan i visse tilfælde eksemplificeres ud fra diagnoser og arbejdsopgaver i relation til kursisternes elever. Udvalgte dele af undervisningen kan foregå med simulationsbriller.

Kursets organisering

Undervisningen på kurset foregår i en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser. Sideløbende med dette kursus afholder vi kursus for personale, der arbejder med elever med multiple funktionsnedsættelser. Faglige emner, der er relevante for begge grupper, vil blive gennemført på tværs af de to kurser.

Kursusafgift

2.547 kr. for kost, logi og undervisning

Sted

Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktperson

Kursustilrettelægger og skolekonsulent
Dorte Larsen
Mail: dlrs@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf.: 26 24 87 61

Tilmelding

Senest fredag den 7. april 2017

Framelding

Ved framelding senest en måned før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften. Ved framelding 30 - 14 dage før kursets start refunderes 25% af kursusafgiften. Ved senere framelding refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution.

Det er ikke længere muligt at ansøge.