Kursus for personale, der underviser punktlæsende skoleelever

Dato

Uge 37 mandag d. 11. til fredag d. 15. september 2017.

Hvem henvender kurset sig til?

Lærere, støttepersoner og pædagoger, der underviser eller skal undervise inkluderede blinde og punktlæsende elever i folkeskolen.

Effekt af kurset

Kursisterne får viden om det manglende syns betydning for barnets udvikling og indlæring. Deltagerne får inspiration til inklusionsunderstøttende undervisning i klasser, hvor punktlæsende elever indgår.

De får viden om synskompenserende hjælpemidler og teknikker, herunder punktskrift.

Kursets indhold

  • Det blinde barns udvikling
  • Indlæring af punktskrift
  • Anvendelse af elektroniske punktapparater og hjælpeprogrammer
  • Med inklusionstanken i centrum gives inspiration til undervisning i skolefagene dansk, matematik og idræt i klasser, hvor en blind elev indgår
  • Anvendelse af den auditive sans i undervisningen
  • Teoretisk og praktisk mobility og ADL (Aktiviteter i DagligLivet)

Der vil i de enkelte indlæg være præsentation af materialer og metoder. Undervisningsformen veksler mellem teoretiske og praktiske indlæg.

Kursusafgift

3.528 kr.

Sted

Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktperson

Synskonsulent Lone Ibsen
Mail: loi@remove-this.regionsjaelland.dk 
Tlf. 59 57 02 28

Indstilling

Elevens synskonsulent oplyser Synscenter Refsnæs om skoler, hvortil der skal sendes en invitation til kurset, senest fredag d. 2. juni 2017.

Ansøgningsfrist

Fredag d. 25. august 2017

Tilmelding

Synscenter Refsnæs Administrationen
Kystvejen 112
4400 Kalundborg
synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk

Framelding

Ved framelding senest en måned før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften. Ved framelding 30 - 14 dage før kursets start refunderes 25% af kursusafgiften. Ved senere framelding refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution.