Kursus for personale, der underviser punktlæsende skoleelever

Dato

Uge 37, 2018 mandag den 10. til fredag den 14. september

Hvem henvender kurset sig til?

Lærere, støttepersoner og pædagoger, der underviser eller skal undervise inkluderede punktlæsende elever i folkeskolen.

Mål med kurset

Kursisterne får viden om det manglende syns betydning for barnets udvikling og indlæring.
Deltagerne får inspiration til inklusionsunderstøttende undervisning i klasser, hvor punktlæsende elever indgår.
De får viden om synskompenserende hjælpemidler og teknikker, herunder punktskrift.

Kursets indhold

  • Det blinde barns udvikling
  • Indlæring af punktskrift – barnets adgang til at lære læse og skrive
  • Anvendelse af  elektroniske punktapparater og hjælpeprogrammer
  • Med inklusionstanken i centrum gives inspiration til undervisning i skolefagene dansk, matematik og idræt i klasser, hvor en blind elev indgår
  • Anvendelse af den auditive sans i undervisningen
  • Teoretisk og praktisk mobility og ADL (Aktiviteter i DagligLivet)

Kursets organisation

Undervisningsformen veksler mellem teoretiske og praktiske indlæg.
Der vil i de enkelte indlæg være præsentation af materialer og metoder.

Kursusafgift

Opholdet koster 3.602 kr. inkl. Kost og logi

Sted

Synscenter Refsnæs
Kursusafdeling Stausgård
Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktperson

Synskonsulent Lone Ibsen
Mail: loi@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 28

Ansøgningsfrist

Fredag, d. 17. august 2018

Ved framelding:

Ved framelding senest en måned før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften.
Ved framelding 30 – 14 dage før kursets start refunderes 25% af kursusafgiften.
Ved senere framelding refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution.