Kursus for personale, der underviser blinde og svagsynede skolebørn med yderligere funktionsnedsættelser

Dato

Uge 19 mandag d. 8. til torsdag d. 11. maj 2017.

Hvem henvender kurset sig til?

Lærere, pædagoger og andre medarbejdere der arbejder med børn/unge, der er blinde, svagsynede og har andre funktionsnedsættelser. Det kan både være børn fra specialskoler, børn der hjemmeundervises, bor på døgninstitutioner eller går i specialbørnehaver.

Effekt af kurset

Det forventes, at deltagerne:

  • Opnår viden om synsnedsættelsens betydning på børns læring, leg og udvikling
  • Opnår viden om synsfagligt fokus i undervisningen og aktiviteterne
  • Opnår viden om sanser og sansemotorikkens indflydelse på nedsat syn
  • Opnår kendskab til synskompenserende hjælpemidler

Kursets indhold

  • Funktionelt syn, synsudvikling, synsstimulation og synsforståelse
  • Alternativ kommunikation - Aktiv læring og leg
  • Anvendelse af IKT ex. Flexiboard, PC, iPad
  • Sanser og motorik
  • Orientering og mobility

Undervisningen tager udgangspunkt i generelle problemstillinger omkring denne målgruppe. Problemstillinger eksemplificeres ud fra diagnoser og arbejdsopgaver i relation til de repræsenterede børn/unge. Udvalgte dele af undervisningen foregår med simulationsbriller.

Kursets organisering

Undervisningen på kurset foregår i en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser. Sideløbende med dette kursus afholdes kursus for personale, der arbejder med svagtseende elever i folkeskolen eller på specialskoler. Faglige emner, der er relevante for begge grupper, vil blive gennemført på tværs af de to kurser.

Kursusafgift

2.547 kr. for kost, logi og undervisning

Sted

Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen 112
4400 Kalundborg.
 
Kontaktperson Kursustilrettelægger, synskonsulent Tina Lindop Gable
Mail: tsli@remove-this.regionsjaelland.dk
Mobil: 23 26 26 50

Tilmelding

Senest fredag den 7. april 2017

Framelding

Ved framelding senest en måned før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften.
Ved framelding 30 - 14 dage før kursets start refunderes 25% af kursusafgiften. Ved senere framelding refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution.

Det er ikke længere muligt at ansøge.