Kursus for personale der arbejder med børn og unge med Spielmeyer-Vogt Sygdommen

Dato

Uge 14 onsdag d. 4. til torsdag d. 5. april 2018.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til pædagoger, lærere og andre der arbejder med børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen (børnehave, skole, SFO, støttepersoner i hjemmet, personale i bosteder og aktivitetstilbud).
Effekt af kurset

Kursusdeltagerne får:

  • Viden om Spielmeyer-Vogt sygdommens udvikling og forløb
  • Viden om SV-sygdommens væsentlige aspekter vedrørende fysiske, psykiske og sociale forhold
  • Mulighed for og tid til udveksling af viden og erfaring
  • Viden om SV-Teamet, herunder hvilke opgaver Teamet varetager
  • Viden om hvordan man arbejder systematisk med SV-børn, eksempler og praksis

Kursets indhold

  • Oplæg v. lægekonsulent, afdelingslæge Brian Andersen
  • Kurset tilrettelægges i øvrigt ud fra aktuelle emner og temaer som SV-Teamet møder i deres daglige praksis ude omkring i landet, problemstillinger som opsamles i det løbende rådgivningsarbejde omkring børnene og de unge i familierne og blandt fagpersonale.

Kursets organisering

Kurset tilrettelægges med vekslen mellem faglige oplæg og kursisternes erfaringsudveksling dels i grupper dels i plenum.

Opfølgning

SV-Teamet følger løbende op via rådgivnings- og vejledningsbesøg i det enkelte barns personalegruppe og i familien.

Kursusafgift

Meldes ud med programmet

Sted

Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktpersoner

Socialrådgiver Anne Hamann
Mail: aehm@remove-this.regionsjaelland.dk 
Telefon: 20 46 25 67

Specialpædagog Susan Fugger
Mail: sufu@remove-this.regionsjaelland.dk  
Telefon: 23 20 77 12

Specialpædagog Susanne Joensen
Mail: sjoen@remove-this.regionsjaellan.dk 
Telefon: 93 56 62 48

Ansøgningsfrist

8. marts 2018

Framelding

Ved framelding senest en måned før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften. Ved framelding 30 - 14 dage før kursets start refunderes 25% af kursusafgiften. Ved senere framelding refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution.

Det er ikke længere muligt at ansøge.