Kursus for personale der arbejder med børn og unge med Spielmeyer-Vogt Sygdommen

Dato

Uge 14 onsdag d. 5. til fredag d. 7. april 2017.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til pædagoger, lærere og andre der arbejder med børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen (børnehave, skole, SFO, støttepersoner i hjemmet, personale i bosteder og aktivitetstilbud).

Effekt af kurset

Kursusdeltagerne får:

  • Viden om og indsigt i Spielmeyer-Vogt sygdommens udvikling og forløb
  • Viden om SV-sygdommens væsentlige aspekter vedrørende fysiske, psykiske og sociale forhold
  • Mulighed for og tid til udveksling af viden og erfaring
  • Viden om SV-Teamet, herunder hvilke opgaver Teamet varetager.

Kursets indhold

  • Oplæg v. SV-Teamets lægekonsulent, overlæge og professor John Østergaard, om demens og NCL / SV-sygdommen
  • SV-Teamet deltager p.t., sammen med SV-Forældreforeningen, i et EU-projekt sammen med 6 andre lande, hvor hovedformålet er at samle og udvikle viden om livslang læring på SV-området. På kurset fremlægges og drøftes nogle af de foreløbige resultater af projektet - ligesom repræsentanter fra de øvrige lande, herunder forældrerepræsentanter fra den danske og norske SV-Forældreforening forventes at deltage
  • Kurset tilrettelægges i øvrigt ud fra aktuelle emner og temaer som SV-Teamet møder i deres daglige praksis ude omkring i landet, problemstillinger som opsamles i det løbende rådgivningsarbejde omkring børnene og de unge i familierne og blandt fagpersonale.

Kursets organisering

Kurset tilrettelægges med vekslen mellem faglige oplæg og kursisternes erfaringsudveksling dels i grupper dels i plenum.

Opfølgning

SV-Teamet følger løbende op via rådgivnings- og vejledningsbesøg i det enkelte barns personalegruppe og i familien.

Kursusafgift

1.830 kr.

Sted

Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktpersoner

Socialrådgiver og koordinator Anne Hamann
Mail: aehm@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 20 46 25 67

Specialkonsulent Susan Fugger
Mail: sufu@remove-this.regionsjaelland.dk 
Telefon: 23 20 77 12

Specialkonsulent Anne Margrethe Andersen
Mail: aman@remove-this.regionsjaellan.dk
Telefon: 93 56 62 48

Ansøgningsfrist

6. marts 2017

Framelding

Ved framelding senest en måned før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften. Ved framelding 30 - 14 dage før kursets start refunderes 25% af kursusafgiften. Ved senere framelding refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution.

Andre relevante kursustilbud

Uge 26 2017 Sommerskole for børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen, på Pindstrupcentret

Det er ikke længere muligt at ansøge.