Kursus for pædagoger, dagplejere samt terapeuter, der arbejder med småbørn med synsnedsættelser og blindhed

Dato

Uge 21 tirsdag 22.5. – fredag 25.5.2018

Hvem henvender kurset sig til?

Pædagoger, dagplejere og terapeuter, som arbejder med småbørn, med synsnedsættelse eller blindhed samt personale som arbejder med børn som udover manglende synsfunktion har andre handicapkombinationer (vuggestue, dagpleje, børnehave, SFO eller lign.)

Effekt af kurset

Det forventes at kursisten får:

 • Viden om øjne, syn, synsdiagnoser og lys
 • Viden om synskompenserende hjælpemidler, herunder punktskrift og IKT
 • Teoretisk og praktisk viden om ADL
 • Orientering og Mobility
 • Viden om synspædagogik
 • Viden om sanser og sansemotorik
 • Viden om udviklingsmæssige konsekvenser af synsnedsættelser
 • Viden om identitetsudvikling og sociale kompetencer

Kursets indhold

På kurset vil der blive undervist i følgende emner:

 • Syn, herunder øjets opbygning, synshandicap, synsregistret, visus, blindegrænser, samt de almindeligste øjensygdomme
 • Lys og hjælpemidler, punktskrift og ny teknologi
 • Auditiv opmærksomhed
 • Leg og samvær
 • ADL i teori og praksis
 • Udviklingsmæssige konsekvenser forhold til synshandicap
 • Sprog og kommunikation
 • Sansemotorisk udvikling og stimulation, motorik og synshandicap
 • Sansernes betydning

En del af undervisningen vil foregå i grupper opdelt i forhold til barnets alder, synsdiagnose og øvrige handicap kombinationer. Arbejdsformen vil veksle mellem foredrag/oplæg, film, gruppediskussioner, og praktiske øvelser
Oplægsholderne er blandt andet synskonsulent, skolekonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, ADL og mobilityinstruktør og psykolog.

Kursusafgift

2550,- prisen er med kost og logi

Sted

Synscenter Refsnæs
Kursusafdeling Stausgård
Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktpersoner:

Synskonsulent/ADL instruktør Mariane Larsen
malr@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf. 59 57 02 54 Mobil: 93 56 64 77

Synskonsulent/ talepædagog Lis Ourø Hansen
Mail: lhen@regionsjaelland.dk 
Tlf. 59 57 01 52 Mobil 29 25 27 50

Indstillingsfrist

Indstillingsskema 9, udfyldes og sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg
Mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk senest 28. marts 2018. 

Synscenter Refsnæs sender herefter invitation. Ønsker man at deltage på kurset, så skal man tilmelde dig via link som medsendes eller nederst på denne side. Når tilmeldingsfristen er udløbet fremsendes bekræftelse, program, deltagerliste samt formular vedr. samtykke, som bedes underskrevet af forældrene til aktuelt barn, såfremt der ønskes en samtale vedr. barnets synsdiagnose. Dette samtykke gælder kun for det nævnte kursus og kun for oplysninger, der har betydning for undervisningen og for forståelsen af synshandicappet. Samtykkeerklæringen sendes til kursusafdelingen senest en uge før kursets start.

Framelding

Ved framelding senest en måned før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften. Ved framelding 30 - 14 dage før kursets start refunderes 25% af kursusafgiften. Ved senere framelding refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution.

Det er ikke længere muligt at ansøge.