Kursus for pædagoger, dagplejere og terapeuter i institutioner, der arbejder med synshandicappede børn

Dato

Uge 10 mandag d. 6. til fredag d. 10. marts 2017.

Hvem henvender kurset sig til?

Pædagoger, dagplejere og terapeuter, som arbejder med blinde og svagsynede børn i daginstitutioner (vuggestue, dagpleje, børnehave, SFO eller lign.)

Effekt af kurset

Det forventes at kursisten får:

 • Viden om øjne, syn, synsdiagnoser og lys
 • Viden om synskompenserende hjælpemidler, herunder punktskrift og IKT
 • Teoretisk og praktisk viden om ADL
 • Viden om Orientering og Mobility
 • Viden om synspædagogik
 • Viden om sanser og sansemotorik
 • Viden om udviklingsmæssige konsekvenser af synsnedsættelser
 • Viden om identitetsudvikling og sociale kompetencer

Kursets indhold

På kurset vil der blive undervist i følgende emner:

 • Syn, herunder øjets opbygning, synshandicap, synsregistret, visus, blindegrænser, samt de almindeligste øjensygdomme
 • Lys og hjælpemidler, punktskrift og ny teknologi
 • Auditiv opmærksomhed
 • Leg og samvær
 • ADL i teori og praksis
 • Udviklingsmæssige konsekvenser og neuropsykologiske problemstillinger i forhold til synshandicap
 • Sprog og kommunikation
 • Sansemotorisk udvikling og stimulation, motorik og synshandicap
 • Sansernes betydning
 • Identitetsudvikling og sociale kompetencer

En del af undervisningen vil foregå i grupper opdelt i forhold til barnets alder og synsdiagnose.
Arbejdsformen vil veksle mellem foredrag/oplæg, film, gruppediskussioner, og praktiske øvelser.

Oplægsholderne er blandt andet synskonsulent, skolekonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, ADL og mobilityinstruktør og psykolog.

Kursusafgift

3.528 kr.

Sted

Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktpersoner:

Synskonsulent, ADL instruktør Mariane Larsen
Mail: malr@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 54
Mobil: 93 56 64 77

Synskonsulent / mobilityinstruktør Lene Kreuter
Mail: lehl@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 63
Mobil: 93 56 64 68

Indstillingsfrist

Indstillingsskema 9 udfyldes og sendes senest 2 måneder før kursets start til
Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112,
4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk

Synscenter Refsnæs sender herefter bekræftelse, program, deltagerliste samt formular vedr. samtykke, som bedes underskrevet af forældrene til aktuelt barn, såfremt der ønskes en samtale vedr. barnets synsdiagnose. Dette samtykke gælder kun for det nævnte kursus og kun for oplysninger, der har betydning for undervisningen og for forståelsen af synshandicappet. Samtykkeerklæringen sendes til kursusafdelingen senest en uge før kursets start.

Framelding

Ved framelding senest en måned før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften. Ved framelding 30 - 14 dage før kursets start refunderes 25% af kursusafgiften. Ved senere framelding refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution.

Andre relevante kursustilbud

Uge 19 2017 Kursus for personale, der underviser blinde og svagsynede skolebørn med yderligere funktionsnedsættelser.

Det er ikke længere muligt at ansøge.