Kursus for blinde skolebørn i 2. – 6. klasse

Dato

Uge 20 søndag d. 14. til fredag d. 19. maj 2017.

Hvem henvender kurset sig til?

Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens 2. – 6. klasse

Forældrene tilbydes et kort ophold torsdag til fredag med mulighed for en individuel samtale.

Effekt af kurset

Det forventes at deltagerne:

  • Bliver mere selvhjulpne i dagligdagen via kursets ADL-aktiviteter
  • Styrkes i at anvende deres punktapparat og relevante teknologiske hjælpemidler
  • Via resultatet af kursets læse- og stavetest får afsæt for videre indlæring i hjemmemiljøet
  • Får kendskab til engelske punktforkortelser
  • Inspireres til idrætsaktiviteter i skole og fritid
  • Har sociale relationer med ligestillede
  • Opnår indsigt i egne personlige og sociale kompetencer via deltagelse i aktiviteter tilrettelagt for blinde børn

Forældrene får tilbagemelding og vejledning med afsæt i barnets færden i ugens løb.

Kursets indhold

På dette kursus er det overordnede tema ”Det vilde vesten”.

Brug af teknologiske hjælpemidler indgår som en væsentlig del af undervisningen.
Elevernes faglige niveau testes i læsning, stavning og matematik med særligt fokus på det manglende syns indflydelse på dette.

Der undervises endvidere i idræt, svømning og engelske punktforkortelser.
Eleverne instrueres i og anvender relevante ADL-teknikker, i situationer, hvor det er hensigtsmæssigt. Mulighed for socialt samvær med ligestillede jævnaldrende kammerater vægtes højt i alle sammenhænge.

I kurset indgår lektielæsning som et særligt punkt, hvor det iagttages hvordan eleven anvender sine medbragte hjælpemidler.

Kursets indhold koordineres af lærere og pædagoger, idet Superhelte-temaet er gennemgående for aktiviteter i skole og fritid.

Forældrene indbydes til en overnatning fra torsdag til fredag. Der vil være mulighed for at danne netværk med de øvrige forældre og se sit barn i den sammenhæng, det har været en del af i ugens løb.

Fredag formiddag tilbydes forældrene en individuel samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der har deltaget i kurset.

Opfølgning

Der udarbejdes efterfølgende en individuel rapport, der sendes til de personer og de institutioner, som elevens forældre har givet samtykke til.

Pris

Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis.

Sted

Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktpersoner

Kursusleder, synskonsulent Randi Møllebro
Mail: ranm@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon 29 46 46 38

Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen
Mail: loi@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf. 59 57 02 28

Indstillingsfrist

Den lokale synskonsulent indstiller i samråd med forældrene barnet til kurset senest fredag d. 3. februar 2017 til Synscenter Refsnæs.
Mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk
Synscenter Refsnæs sender herefter invitation og ansøgningsprocedure til familien.

Indstillingsskema 8

Ansøgningsfrist

Fredag d. 7. april 2017

Deltagerantal

Maksimalt 12 deltagere

Det er ikke længere muligt at ansøge.