Kursus for blinde og svagsynede skoleelever i 7. - 10. klasse, der ikke skal til folkeskolens prøver

Dato

Uge 50 søndag d. 10. til fredag d. 15. december 2017.

Hvem henvender kurset sig til?

Svagsynede og blinde elever fra 7. skoleår til max 17 år, der er mobile, i stand til at kommunikere samt til at klare basal personlig pleje.

Effekt af kurset

Det forventes at deltagerne:

  • Får mulighed for at etablere sociale kontakter med jævnaldrende ligestillede i en mindre gruppe
  • Introduceres til et konkret emneområde samt metoder til løsning af opgaver i tilknytning til emnet
  • Får kendskab til IKT og de synskompenserende muligheder, der er i forskellige medier

Kursusindhold

Kursusdagenes program vil indeholde forskelligartede aktiviteter, der er tilpasset eleverne, deres synsmæssige status og årstidens muligheder.

Du får mulighed for

  • Samvær og samarbejde
  • At afprøve nye sider af dig selv
  • Aktiviteter indenfor IKT, ADL, orientering & mobility, sundhed eller musik.

Samvær med ligestillede vægtes højt med fokus blandt andet på sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse.

Kursets organisering

Eleverne ankommer søndag eftermiddag til kursusafdeling Stausgård og kurset forløber frem til fredag middag.
På kursusafdelingen bor eleverne på værelser sammen to og to eller tre og tre. Transport til og fra kurset afholdes af familien.

Opfølgning

Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet en kort rapport, der indeholder en beskrivelse af de emner der er blevet undervist i. Rapporten sendes til forældrene samt til de fagpersoner/institutioner, som forældrene har givet samtykke til.

Kursusafgift

Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis.

Sted

Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktpersoner

Kursustilrettelægger, skolekonsulent Dorte Larsen
Mail: dlrs@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 26 24 87 61

Kursusleder, synskonsulent Randi Møllebro
Mail: ranm@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 29 46 46 38

Indstillingsfrist

Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene eleven til kurset senest
fredag d. 6. oktober 2017. Indstillingen sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg eller på mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk

Synscenter Refsnæs sender herefter invitation til eleven og forældrene.

Indstillingsskema 7c

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist til kurset er senest d. 10. november 2017.

Deltagerantal

Der kan maksimalt deltage 8 elever på kurset