Forløb for blinde og svagsynede skoleelever i 7. - 10. klasse, der ikke skal til folkeskolens prøver

Dato

Uge 50 søndag d. 10. til fredag d. 15. december 2017.

Hvem henvender forløbet sig til?

Svagsynede og blinde elever fra 7. skoleår til max 17 år, der er mobile, i stand til at kommunikere samt til at klare basal personlig pleje.

Effekt af forløbet

Det forventes at deltagerne:

  • Får mulighed for at etablere sociale kontakter med jævnaldrende ligestillede i en mindre gruppe
  • Introduceres til et konkret emneområde samt metoder til løsning af opgaver i tilknytning til emnet
  • Får kendskab til IKT og de synskompenserende muligheder, der er i forskellige medier

Forløbsindhold

Forløbsdagenes program vil indeholde forskelligartede aktiviteter, der er tilpasset eleverne, deres synsmæssige status og årstidens muligheder.

Du får mulighed for

  • Samvær og samarbejde
  • At afprøve nye sider af dig selv
  • Aktiviteter indenfor IKT, ADL, orientering & mobility, sundhed eller musik.

Samvær med ligestillede vægtes højt med fokus blandt andet på sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse.

Forløbets organisering

Eleverne ankommer søndag eftermiddag til kursusafdeling Stausgård og kurset forløber frem til fredag middag.
På kursusafdelingen bor eleverne på værelser sammen to og to eller tre og tre. Transport til og fra forløbet afholdes af familien.

Opfølgning

Efter forløbet vil der som dokumentation blive skrevet en kort rapport, der indeholder en beskrivelse af de emner der er blevet undervist i. Rapporten sendes til forældrene samt til de fagpersoner/institutioner, som forældrene har givet samtykke til.

Forløbsafgift

Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed gratis.

Sted

Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktpersoner

Kursustilrettelægger, skolekonsulent Dorte Larsen
Mail: dlrs@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 26 24 87 61

Kursusleder, synskonsulent Randi Møllebro
Mail: ranm@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 29 46 46 38

Henvendelsesfrist

Synskonsulenten udfylder henvendelsesskemaet i samråd med forældrene eleven til forløbet senest fredag d. 6. oktober 2017. Henvendelsesskemaet sendes til Synscenter Refsnæs´mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk

Synscenter Refsnæs sender herefter invitation til eleven og forældrene.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist til forløbet er senest d. 10. november 2017.

Deltagerantal

Der kan maksimalt deltage 8 elever på forløbet

Det er ikke længere muligt at ansøge.